Samisk mobilisering og politisk nøling

TAPER: Blir Sameloven endret slik som det er forespeilet, vil majoriteten av nye Narviks innbyggere bli den tapende part, mener Sverre Skjellnes.

TAPER: Blir Sameloven endret slik som det er forespeilet, vil majoriteten av nye Narviks innbyggere bli den tapende part, mener Sverre Skjellnes.

Av
DEL

MeningerDet som egentlig skjer er en samisk mobilisering for å få nye Narvik inn i samiskspråkområde eller en samarbeidsavtale. Hjulpet av Monica Mæland som vil forandre forskrift for å få nye Tjeldsund inn i Sametingets forvaltningsområde for samiskspråk.

Når man går inn på NyeNarvik.no. Finner en at det er opprettet en arbeids- gruppe med samisk overvekt, som skal jobbe med samiske spørsmål i nye Narvik, sammen med rådmannen skulle dette utgjøre en slagkraftig same- politisk gruppe.

Det vi vet er at Sametinget ikke nøler med å kreve konsultasjoner når noe skal trumfes gjennom. «Sameminister» Monica Mæland vil gi samisk høyere status», leser vi i «Fremover»

Om ikke politikerne stopper Monica Mælands forslag til endringer i sameloven, «med rett til konsultasjoner med fylkeskommuner og kommuner», vil vi komme til å oppleve at det sitter politikere med varierende grad av samisk avstamming på begge siden av bordet og forhandler om vår felles framtid.

Den tapende part her vil uten tvil bli majoriteten av nye Narviks innbyggere.

Det kommer til å koste, det skal bygges et nytt samespråklig byråkrati, som Sametinget ikke kommer til å finansiere. (Midlene som Sametinget deler ut er skattebetalernes midler; - ½ milliard i året til drift av Sametinget og ½ milliard til «samiske formål»)

Det er vanskelig å se hva samelands-ideologene vil bidra med i oppbyggingen av næringslivet i nye Narvik.

Politikerne om de (ønsker gjenvalg) må trekke lærdom av det som hendte i Tromsø, hvor et soloutspill fra ordføreren fikk Tromsø inn i en enveis «samarbeidsavtale» med Sametinget. NB: ordføreren ble ikke gjenvalgt!

Når man leser Norces fyldige rapport om samiske forhold i Ofotregionen, kan en ikke unngå å bli skremt over alle kravene som blir oppramset.

Reindriftssamenes organisasjon (NRL) er ensidig opptatt av reineiernes ve og vel. Det er for så vidt greit. De er en intresseorganisasjon. I deres øyne er vår blotte nærværelse en hemsko.

Nå er det likevel et faktum at denne landsdelen er bygget opp til det den er, mer på tross av reindriften enn på grunn av den.

Skal vi makte å bygge opp næringslivet i den nye kommunen må vi løfte blikket å fokusere på noe annet enn kravene fra samepolitiske aktivister, den politiske samelandsbevegelsen.

Vi må også sette en stopper for regjeringens sentralisering og demonteringen av demokratiet.

Regjeringen skal heller ikke glemme at vi er et blandingsfolk (norske, kvener, samer, norskfinner) som holder hjulene i gang her nord. Flertallet av blandingsfolket er ikke bare stolte av sin bakgrunn, men er også bevisst på at de er norske statsborgere. De krever ikke politiske særrettigheter.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags