Samisk språk, kultur og samfunnsliv – en potensiell utviklings-mulighet?

Av
DEL

LeserbrevJeg ble glad og overasket da jeg leste overskriften. Jeg trodde at nå kom det en konstruktiv redegjøring om hvordan vi i fellesskap kan utvikle regionen.

Så ble jeg skuffet, (igjen) det viste seg å være en ny oppramsing av krav til resten av samfunnet.

Da blir spørsmålet. For hvem? For hvor mange? Til hvilken pris?

Første spørsmål, kan vel besvares med samer som er særlig politisk interessert.

Det er fristende å spørre hvor mange disse 4 organisasjonene representer. Er det 1000, 10000 eller 20000 medlemmer. Det får vi vel aldri vite, men det vi vet er at det i Narvik står 250 medlemmer i samemanntallet og utgjør 1,43% av de stemmeberettigede i Narvik.

Det kommer til å bli dyrt meget dyrt.

Krav 1. Gå inn i samisk språkforvaltningsområde.

Det vil medføre at det skal da bygges/ordnes samiske barnehager, ansettes samiske barnehage lærere. (Mangelvare i dag.) ansettes samiske lærere på alle læretrinn. (Også mangelvare). Så kommer helse sosial og eldreomsorgen. Her skal det mange til, man må dekke skiftordninger. Personalet, må antakelig beherske både lulesamisk og nordsamisk, alt fra leger til sykepleiere. Hvor skal disse finnes?

Dette er en problematikk som er svært uoversiktlig, men det kommer til å bli en post som vil vises på budsjettene i meget lang tid. Og den vil stige etter hvert som nye krav dukker opp.

2. Aktiv samhandel mellom Sametinget og KMD, det burde jo være Sametingets ansvar.

3. Samarbeids avtaler type Tromsø/Bodø er en ensidig avtale uten forpliktelser for Sametinget/NSR, mens bykommunene påtar seg alt ansvar. Sametinget kommer med stadig nye krav, og er deretter pådriver. Forunderlig at det kan kalles samarbeidsavtaler.

En udokumentert påstand om at samene har bebodd området i meget lang tid, har egentlig lite med dagens situasjon å gjøre, annet enn at den irriterer store deler av den nordnorske befolkningen som er et sammensurium av etnisitet, noe som også samene er. Vi er stolte av å være nordlendinger og nordmenn. Selv om vi opplever at Nordlands-historie blir systematisk omskrevet av useriøse historikere.

Når en ser hva Sametinget og samiske organisasjoner jobber med: innføring av «Finnmarkseiendommen» på statens grunn i Troms og Nordland. Som har gjort majoriteten av Finnmarkingene til husmenn i sitt eget land.

Forslag om å innføre konsultasjons plikt for fylkeskommuner og kommuner, vil være slutten på demokratiet i nord. Likevel snakker de om rettferdighet og likeverdighets perspektiv. Skremmende!

Innføring av samiske stedsnavn er en prioritert oppgave. Når en så lett kan omgå norsk navne- lov, er det jo fritt fram. I ettertid kan en peke på samisk tilstedeværelse. Er det rart at nordlendingene er skeptisk til det som Samelands ideologene kommer med.

Det er ingenting i Grunnloven eller folkeretten som kan påtvinge nye Narvik å gå inn i en meget kostbar og særdeles krevende, for ikke å si en umulig oppgave ved å gå inn i samiskspråkforvaltningsområde.

Det er forunderlig at NSR kan være så frekk å tilby en samarbeidsavtale etter å ha motarbeidet Narvik i grensedragningen mot Hamarøy. Hvor kort hukommelse tror man folk har.

Kjære Narvik politikere stå opp for demokratiet i nye Narvik. Det siste vi trenger er kostbare særordninger når nye Narvik skal bygges.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags