Har Narvik råd til å si nei?

Heidi Sommerseth

Heidi Sommerseth

Av
DEL

MeningerVi ønsker oss flere arbeidsplasser i regionen, og mange har sterke meninger om hvilken type arbeidsplasser vi bør foretrekke. Men i realiteten er ikke dette opp til hverken lokalpolitikere eller oss andre som bor her: Hvilke type arbeidsplasser vi får, avhenger i hovedsak av hvilke investorer som ser hvilke muligheter for etablering her.

Selvsagt jobber kommunen og vi næringsutviklingsapparatet for flere arbeidsplasser knyttet til både Forsvarets massive oppbygging i Ofoten, nytt sykehus, mer gods (også fisk) over Ofotbanen og mer verdiskaping i vårt lokale reiseliv. Vi ville sprette champagne om det landet en produksjonsbedrift her, eller om Apple plutselig skulle bestemme seg for å legge en arktisk utviklingsavdeling til Bjerkvik. Det ville vært fantastisk om vi fikk til etablering av grønn produksjonsbedrift i et tomt lokale, flere hundre nye statlige arbeidsplasser eller mange nye fagutdanninger med tilhørende flere lærerstillinger. Men de harde fakta er: vi sitter ikke med makta. Nye arbeidsplasser er enten avhengig av en investor/bedrift som ser muligheter til avkastning ved etablering her - eller at offentlig forvaltning med et pennestrøk flytter en etat hit. (Og det er ikke særlig mye av det siste.)

Det hadde vært fantastisk, men det står altså ikke en lang kø av investorer som ønsker å satse og bygge arbeidsplasser akkurat i Narvikregionen. Det er derfor kanskje klokt å vise høflig velvilje overfor dem som viser interesse for oss? Som regel er de ikke lovløse og grådige røvere som blåser i alle miljøhensyn, men redelige folk som kan komme til å bidra positivt. La oss nå møte dem profesjonelt og velvillig. Vi har ikke råd til annet.

For våre lokalpolitikere handler det om å se det store bildet, slik at de kan legge gode planer og gjøre de beste vedtak på vegne av oss alle sammen, uten å la seg distrahere av særinteresser. Det er svært positivt - og ekstremt viktig - at flere politikere nå retter oppmerksomheten mot næringsutvikling for å snu den alvorlige forgubbingen i regionen. Men noen mener pussig nok at politikerne våre skal bedrive planøkonomi; At politikerne skal bestemme hvem som skal få etablere og drive forretning basert på hvor mange bedrifter som er i samme bransje fra før. Vel, i så fall vil jeg vennligst be politikerne om å stoppe prosessen dersom en ny bilforhandler skulle ønske å etablere seg i regionen. Våre 30 arbeidsplasser kunne bli satt i fare av enda sterkere konkurranse. Men nei, det fungerer heldigvis ikke slik. Politikerne våre skal slippe å vokte over konkurransen og lønnsomheten i næringslivet. Det må næringslivet selv ta ansvar for.

Isteden bør politikere legge til rette for, og ønske velkommen, alle seriøse aktører som vil investere og skape arbeidsplasser her. Og vi andre bør heie på dem.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags