Den siste tiden har media flommet over av ensidige lederartikler og leserinnlegg i lokalaviser nordpå angående konsekvensutredning av oljevirksomhet i i områdene  utafør Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er de samme hullete og gamle argumentene om miljø og klima som gjentas gang på gang.

Fra Fellesforbundet i Nordre Nordland og Sør-Troms hevdes det at, sitat»Verden vil ha økende behov for energi i lang tid fremover. Vi kan like det eller ikke, men en stor del av energibehovet må dekkes opp gjennom olje eller gass i lang tid framover» Hvor mange år er lang tid er, skrives ikke.

Det er i den forbindelse interessant å lese hva konsernsjef Eldar Sætre i Statoil sier på nettstedet Climate Home. sitat» Med fremveksten av EL bilismen svekkes sakte, men sikkert den avgjørende inntektsdriveren for bensin- og dieselprodusentene. Samtidig vil oljebransjen starte fallet mot bunnen.

Transportsektoren står i dag for 55 prosent av verdens oljeforbruk. Det er i ferd med å endre seg raskt. Allerede i 2020 kan toppen være nådd. « sier Eldar Sætre.

Fellesforbundet må få rett i at Co2 ikke kjenner noen landegrenser. Utfordringene må løses globalt. Globalt har vi undertegnet Parisavtalen. Norge har forpliktet seg! Men hva gjør vi. Norge er annerledes landet som ikke tar det inn over seg.

Verden rundt oss tar dette på alvor mens regjeringen hjulpet av Fellesforbundet fremdeles befinner seg i oljetåka.

I Kina er kull produksjonen snart passert toppen. I Kina falt kullproduksjonen dramatisk med 9.7 prosent første halvdel 2016. Tyskland har ved flere anledninger vært helt fornybar med energi i døgnet.

Kinesiske fornybarinvesteringer gikk opp 17 prosent i 2015. Kina investerte 103 milliarder dollar – mest i verden. Ny arbeidsplassrekord for fornybar energi: 8.1 millioner jobber i 2015. Solenergi størst med 2.8 millioner arbeidsplasser i verden, med biodrivstoff og vindkraft på de neste plassene på listen.

I 2015 kom 90 prosent av ny energiproduksjon i verden fra fornybare kilder. Året før var andelen 50 prosent. Kilde: WWF Norge

Dette viser hvordan resten av verden videreutvikler seg mens vi her på berget fortsetter som før. (business as usual) Fellesforbundet kjemper imot denne bærekraftige utviklingen med sitt syn. Å fortsette på denne måten fratar vi oss muligheten til å delta i fremtidens bærekraftige energiutvikling. Fellesforbundet fratar kommende generasjoner muligheter.

Det hevdes at de må ha kunnskaper for å vurdere om det kan iverksettes boring eller ikke. Hvilke kunnskaper snakker vi egentlig om. Er det slike kunnskaper som vi har hørt fra Schjøtt-Pedersen, at vi har den «reneste «oljen i verden. Det var nærmest patetisk å oppleve ham på TV da han nektet å svare på spørsmålet om skitne oljefelt i Norge.

Norge har de brukt over en milliard norske kroner på konsekvensutredning av området det gjelder. Nå må denne uhyrlige og uansvarlige pengebruken stoppes og aldri bli tillatt igjen.

Kunnskaper har vi nok av, vi vet at vi må avvikle oljeproduksjonen dersom vi skal ha mulighet til å overholde våre internasjonale forpliktelser. Fagbevegelsen er tuftet på solidaritet, hvilken solidaritet er det Fellesforbundet viser overfor fremtidige generasjoner? Min generasjon må slutte å stjele fra kommende generasjoner.