Om rådmannen og motorferdsel i utmark

Håvard Stubø

Håvard Stubø Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Fremover 24. Februar gjør rådmannen i Narvik, Lars Skjønnås, rede for sitt syn på Narvik kommunes forslag til høringsuttalelse om endringer i motorferdselloven, som ble levert til politisk behandling i forrige uke. Etter å ha lest rådmannens utalelser til Fremover sitter jeg igjen med flere spørsmål enn svar.

Det som etter mitt skjønn er mest kritikkverdig i denne saken er saksbehandlinga. Det er mange steder vanskelig å finne noen sammenheng mellom den foreslåtte forskriften og Narvik kommunes forslag til høringssvar. Regjeringen foreslår små endringer av dagens praksis, mens Narvik kommune tar til orde for en storstilt liberalisering. Store deler av teksten fremstår mer som som et politisk partsinnlegg for frislipp av motorferdsel i utmark enn et høringssvar. Dette er etter min mening kommunal saksbehandling under enhver kritikk.

Jeg ser videre at rådmannen hevder at mer motorisert ferdsel i utmark vil skape bolyst og flere arbeidsplasser, og bidra til å snu den negative demografiske utviklinga i Ofoten. Hvor i all verden har han dette fra?

La oss ta bruke Tromsø som eksempel. Tromsø har en meget stor og raskt voksende turistnæring, positiv demografisk utvikling og antagelig også rikelig med bolyst. Men Tromsø har også en svært restriktiv politikk mht motorisert ferdsel i utmark. Det samme gjelder flere av de andre nordnorske byene.

Motsatt er det lett å finne eksempler på fraflyttingskommuner i Nord-Norge som har hatt svært liberal praksis på dette området i mange år, uten at det ser ut til å ha hjulpet nevneverdig på den demografiske utviklingen.

Vi at vet at mange kommuner i Nord-Norge sliter med fraflytting og negativ demografisk utvikling, og rådmannen og jeg er nok hjertens enige om at vi må gjøre alt vi kan for å gjøre Narvik kommune enda mer attraktiv for unge tilflyttere. Jeg tror imidlertid ikke at dette er rett medisin. Jeg tror tvert imot at rådmannens forslag vil gjøre oss mindre attraktive for de vi ønsker å tiltrekke oss.

De få uberørte områdene vi har igjen i Narvik kommune utgjør et umistelig knapphetsgode og en stor ressurs. Man trenger ikke å være noe særlig til spåmann for å se at disse naturområdene kommer til å bli mere og mere verdt i fremtiden, i takt med at natur bygges ned i rekordfart over hele verden. Jeg mener at vi skylder fremtidige narvikinger å forvalte disse naturressursene som den dyrebare skatten de er, uten motorisert ferdsel.

Jeg ser også at andre debattanter trekker frem Nord-Sverige som et forvaltningsmessig forbilde, og det stiller jeg meg helt uforstående til. For det første er vel den demografiske utviklinga i Nord-Sverige temmelig dyster, særlig i innlands- og fjellområdene, med kvinneflukt og massiv forgubbing. For det andre er jeg personlig ikke spesielt begeistret for situasjonen på svensk side av grensen ved Bjørnfjell, der jeg selv har hytte.

Håvard Stubø, Narvik SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken