SV presser på for å få oppdrettspenger sørover

Margunn Ebbesen

Margunn Ebbesen Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det fremkommer bekymringer fra oppdrettsnæringen og andre om at inntekter fra havbruksnæringen vil gå til Oslo og samordnes med kommuneoverføringene.

DEL

MeningerDet er viktig å ha med seg at bakgrunnen for at utvalget er satt ned, er at det i to omganger nå er fremmet forslag i Stortinget fra Sv om å innføre en avgift i havbruksnæringen. De eneste partiene som stemte imot var Høyre og Frp.

Det var et flertall i Stortinget våren 2017 med Ap, Krf, Sp, V og Sv som vedtok at regjeringen måtte utrede en avgift på ubearbeidet fisk og komme tilbake til Stortinget, slik at vederlaget kunne tre i kraft senest 1. juli 2018.
Regjeringen konkluderte i sak til stortinget at dette ikke burde gjennomføres.

Men et nytt Storting og med Sv som fortsatt er på skattejakt, fremmet et nytt forslag om en ny avgift på havbruksnæringen – denne gangen at regjeringen skulle utrede en avgift pr. kilo produsert fisk fra oppdrettsanlegg og legge frem forslag om dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2019.

Regjeringspartiene hadde ikke flertall i Stortinget verken i forrige periode eller nå. Da er det tross alt bedre å få gjennomført en utredning før en evt. skal påføre næringen ei ytterligere beskatning. Derfor ble det jobbet frem et kompromissvedtak om at «Regjeringen skulle nedsette et partssammensatt utvalg som skal utarbeide en NOU som behandler ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder produksjonsavgift og grunnrentebeskatning/ressursrenteavgift. Utredningen skal også se på hvordan vertskommuner sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal mm.

Selv om det oppnås gode resultater i havbruksnæringen, mener jeg og Høyre det vil være svært uheldig for næringen om det innføres en ny avgift som må betales uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke. Mange av svakhetene ved en eksportavgift gjør seg også gjeldende for en produksjonsavgift. Høyre har alltid forfektet at havbruksnæringen er en viktig distriktsnæring som er viktig for sysselsetting og skatteinngang langs hele vår langstrakte kyst.

Når enkelte velger å trekke inn bare ett av elementene i mandatet for utredningen så mener jeg det er viktig å gå tilbake til utgangspunktet for at utvalget ble satt ned og saken kommer opp - nemlig at SV med støtte fra flere skattehungrige parti i Stortinget har flertall for en umiddelbar innføring av beskatning til fordel for statskassen i Oslo fra oppdrettsbedriftene i distriktene.

Nå har utvalget ca 1 år på seg til å utarbeide denne NOU en, som så vil bli sendt på høring, før saken evt. kommer tilbake til Stortinget.
 

Høyre har gjennom våre 5 år i regjering satt ned skatter og avgifter med milliarder, nettopp fordi vi er opptatt av at næringslivet er viktig for sysselsetting og verdiskaping, også i distriktene. Det er slik vi skaper et bærekraftig velferdssamfunn. Verdiene må som kjent skapes før de deles.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags