Gå til sidens hovedinnhold

Storm i et vannglass

Artikkelen er over 3 år gammel

Fremover har siste uke hatt stoff fra plan- og næringskomitees behandling av forsamlingshuset på Orneshaugen, og min håndtering av saken. Utfra dette føler jeg et behov for å komme med noen avklaringer.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Folkevalgte bør være et speilbilde av befolkningen. De bør representere ulike grupperinger, slik bør også plan- og næringskomiteen fremstå. I denne komiteen er det advokater, lærere, snekkere, økonomer og pensjonister. De bringer dermed med seg ulik kompetanse og erfaringer inn i komiteen, noe jeg ser på som en styrke.

Da komiteen ble etablert gjennomførte administrasjonen en gjennomgang av den delen av Plan- og bygningsloven som komiteen kommer i befatning med. Plan- og bygningsloven vil mange påstå er en av de mest utfordrende lover å forstå innenfor den kommunale forvaltning. Siden denne gjennomgang, har komiteen fått flere nye medlemmer som ikke har hatt denne opplæringen. I tillegg vil det på mange møter være varamedlemmer tilstede som heller ikke har hatt en slik gjennomgang. Dette medfører at medlemmene i komiteen har ulik kompetanse.

Da jeg ble intervjuet av Fremover etter komiteens behandling for over en uke siden, påpekte jeg slik ulik kompetanse.

For de erfarne i komiteen kom dette tydelig frem under spørsmålsstillingen som ble gjennomført i møtet. Administrasjonen opplevde det samme. Det viktige i denne sammenhengen, er hvor store endringer vi kan gjøre i et forslag når det kommer inn til andregangs behandling. Før forslaget igjen må ut på ny høring, og med det flere måneder utsettelse.

Da gruppeleder i AP intervjues, fremkommer uttrykket “inkompetent”. Er det Fremovers journalist som legger dette begrepet i munnen på henne? Det vet hun best selv. Mitt uttrykk er det allefall ikke. At gruppeleder i Høyre engasjerer seg sterkt, er helt naturlig. Det er hans form, og også oppgave som opposisjonspolitiker. Men når til slutt Fremovers redaktør velger å benytte APs uttrykk "inkompetent" og påstår det er mitt, uten å sjekke fakta, blir jeg overrasket.

Likevel tar jeg selvkritikk på bruken av begrepet voldtekt som ble brukt i en annen sammenheng.

Jeg nevner innledningsvis at komiteen innehar ulik kompetanse på bakgrunn av utdannelse og erfaring. Det er viktig som en del av det demokratiske systemet. Men når det gjelder ulik kompetanse blant medlemmene i komiteen angående Plan- og bygningsloven, så kan det medføre uheldige konsekvenser. Desverre har vi hatt noen slike saker.

For å få god samhandling mellom administrasjonen og oss folkevalgte, er det svært viktig at vi oppfatter budskapet som administrasjonen sender oss. Derfor ble jeg enig med administrasjonen om at komiteen skal få en gjennomgang av Plan- og bygningsloven løpet av neste møte.

Når det gjelder selve bygget, mener jeg at det har en spenstig arkitektur. Likevel kan jeg kan ikke si ja til plasseringen av dette bygget bare fordi jeg mener at nå må vi bli ferdig med saken. Jeg kan heller ikke ta hensyn til at de endelig må de få satt opp forsamlingshuset, fordi de har blitt flyttet fra "skanse til skanse". For meg spiller det ingen rolle hvem utbygger er, men vi må ha de riktige og gode prosessene for å fatte beslutninger på bakgrunn lover retningslinjer.

Kommentarer til denne saken