Gratangen viser vei til en partiløs lokalpolitikk

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Fylkestings- og kommune(-styre)valgene er vel i havn også i Ofoten og Sør-Troms, herunder Gratangen. Som født og oppvokst i denne vakre fjordkommunen i årene etter siste krig, lærte man etter hvert lokalhistorien å kjenne, og da spesielt den fra krigsårene 1940-45. Senere hen – et par år etter konfirmasjonen – forlot man heimen på Moan for å først starte opp på flere års skolegang og tjeneste i Forsvaret. En minnes fra især disse første årene i uniform hvor stolt

man ble da Gratangen rundt om i landet ble nevnt ifm. 2. verdenskrig. Ja, stoltheten ble ofte så synlig at man nesten ble flau overfor øvrige tilhørere! Tidligere i oppveksten fikk en også et barnlig innblikk i lokalpolitikken – ikke barnslig, for det sto politikerne for! Jf f.eks. episoden med «idioter» i kommunestyret på tidlig 1960-tall, som daværende ukeblad Aktuell hadde sakset fra ei av lokalavisene (Fremover el. HT?). Dette gjorde en ikke like stolt som under de senere nevnte årene i Forsvaret! To- tre generasjoner etter bl.a. «idiotepisoden» – og forannevnte representanters naturlige bortgang – råder «digitalgenerasjon(e)» grunnen også i Gratangen og dens kommunestyre. Dette faktum gir håp for nå- og framtid – spesielt i forhold til at alle partiløse i og utenfor kommunestyret lettere kan finne sin plass i det partipolitiske landskap. Det er tillatt i vårt demokrati å opprette egne lokale, som regionale og sentrale, partier – for så vidt uavhengig av allerede eksisterende sådanne. Men når tradisjonelle, stort sett velfungerende partier som Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og SV, samt Fremskrittspartiet og Rødt, ikke synes å ha livets rett – i lokalpolitisk forstand, må noe værefundamentalt galt i utøvelsen av samme lokalpolitikk! Men det burde heller ikke være så lett og enkelt å danne ulike partiuavhengige lister, som man hittil har gjort, og altså fortsatt gjør i Gratangen – etter nær sagt eget forgodtbefinnende! Det registreres i denne forbindelse at en ledende representant for én av disse listene, Roy Idar Sandberg ( RIS), tidligere Sp’er og ordfører, benekter den negative konsekvensen av hans og likesinnedes partiløse alternativer under valg. Ifm. siste kommunevalg var RIS førstekandidat på Gratangen Fellespolitiske Liste. Spørsmålet er om denne og den lignende, Tverrpolitisk liste, er «like politiske» som rene partialternativer?

Dette minner (meg) om de fra elementærmatematikkens kjente begreper, men hos meg nær glemte: Minste felles multiplum og største felles mål – i hvert fall i overført betydning. Eller er jeg helt på jordet, lektor og fhv. «senterpartist», RIS? Nei, fra nå av må de i min gamle heimkommune, sørøst for min «nyere» sådanne, fjerne seg fra «de partiløses anarki» og finne tilbake til de organiserte partier. Og dette slik at man bestreber seg på å holde det enkelte parti samlet, styrket og verbalt slagkraftig, og på dette grunnlag gjerne slåss politisk «så fillene fyker», som i gamle dager – nesten! Men alt dette

Selvsagt innenfor rammen av nasjonens parlamentariske og konstitusjonelle demokrati…Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags