Politikere med sugerør i fellesskapets kasse?

Ina Flage Iversen, kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet

Ina Flage Iversen, kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet Foto:

Av
DEL

LeserbrevTrond Blomlie skriver i Fremover om den økte politikerlønnen som han mener kan skape politikerforakt og som ble vedtatt på det første kommunestyret i Narvik. Han beskriver hvordan saken ble lagt på bordet uten at andre var forberedt på dette. Dette har selvfølgelig skapt debatt i sosiale medier.

Vi registrerer ikke at noen har forsvart økningen. I Fremover rett etter vedtaket ble det poengtert fra noen av de som nyter godt av den overraskende økningen, at det var fordi det kunne bli gjennomført møter i Kjøpsvik. I saksutredningen som var vedtatt av Fellesnemda var det ingen begrunnelse for hverken økningen til ordføreren eller at de tre utvalgslederne skulle gis frikjøp.

Hvilke økning er så det som foreligger? Ordføreren har i en årrekke hatt lønn som en stortingspolitiker. Per 1. mai 2015 var den på 885.490,-, 1. mai 2019 var den på 987.997,- og
nå øker den til 1.057.157,-. Altså er det en økning på 171.666,-. Nå har ordfører i Narvik like høy lønn som ordfører i Nord-Norges største by, Tromsø.
For utvalgslederne alene er det en ny kostnad på til sammen 412.000,-.
Det vil si at dagens posisjon bevilger seg 3/4 mill,- ekstra samtidig som det kuttes med 60 årsverk i Narvik kommune!

Vi har ikke registrert at noen partier tidligere har fremmet økt politisk frikjøp, og stiller derfor store spørsmål ved at dette vedtas i første kommunestyret etter høstens valg. Under valgperioden hadde flere partier stort fokus på bolyst med blant annet bedre kulturliv som mål, samtidig som vi vet at store økonomiske kutt måtte komme. Dersom vi skulle fordele disse midlene, ville det vært naturlig å tenke i disse baner. Da er det med stor undring vi registrerer at alle andre partier enn MDG, Rødt og KrF. stemte for denne økningen på over
3/4 mill- til “seg selv”.

Dette er for mange med på å skape politikerforakt, og det har vi forståelse for. Det kan oppfattes som om makta meler sin egen kake. I Narvik ser det ut til at vi har en utfordring med akkurat det, noe den lave oppslutningen ved valget kan tolkes som.


Bror Martin Hanssen og Ina Flage Iversen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags