Redningsselskapet enda viktigere i år

VIKTIG: Redningsselskapet gjør en uvurderlig innsats i å bistå mennesker i havsnød og er raskt på stedet når uhellet er ute.

VIKTIG: Redningsselskapet gjør en uvurderlig innsats i å bistå mennesker i havsnød og er raskt på stedet når uhellet er ute.

Av
DEL

MeningerKoronakrisen fører til at de aller fleste må feriere i Norge. Å feriere i Norge er ikke et nederlag, men heller positivt for å oppleve alt det Norge har å by. I tillegg til fint vær vil det naturlig nok føre til at mange vil trekke til sjøen i sommer, for bading og båtliv.

Det at flere trekker mot sjøen resulterer dessverre i ulykker. Redningsselskapet har måttet hjelpe 1.456 fritidsbåter i mai og juni, opp fra 1.098 i fjor.

Redningsselskapet gjør en uvurderlig innsats i å bistå mennesker i havsnød og er raskt på stedet når uhellet er ute.

Det som gjør Redningsselskapet spesielt er graden av frivillighet. Redningsselskapet har over 50 redningsfartøy, og rundt halvparten av disse er driftet av frivillige. I 2018 jobbet 2.500 personer frivillig for Redningsselskapet.

For å ta et konkret eksempel; redningsskøyten Bjarne Kyrkjebø med base i Bergen har en frivillig stab på rundt 60 personer. De sørger for at båten er ute daglig. Også når båten ligger til kai besvares vakttelefonen 24 timer i døgnet, og de frivillige rykker ut på kort varsel.

Jeg har selv fått æren tidligere i år å være med redningsselskapet til sjøs i Bergen. Der fikk jeg god innsikt i deres viktige arbeid, ikke minst forebyggende arbeid rettet mot mange barn og unge.

En av de største kostnadene ved drift av en båt er lønnskostnader, men da det er frivillige som arbeider blir driften naturlig nok veldig mye rimeligere. Det kan godt tenkes at beredskapen faktisk er høyere med det store innslaget av frivillige enn om at man skulle basere seg på en redningstjeneste som besto av fullt ut lønnede mannskap, der økonomien hadde lagt klarere rammer for aktivitetsnivået.

Jeg mener at frivilligheten, ønsket om å gjøre en ulønnet innsats til det beste for fellesskapet, er en av de fineste tingene i det norske samfunnet. Det er noe vi må hegne om, heie frem og legge til rette for.

Derfor er jeg glad for at vi i vår tid i regjering bidro til å gjøre det enklere å være frivillig gjennom å fjerne regler og unødvendig byråkrati, eksempelvis fjerningen av innmeldings- og årsavgiften i Frivillighetsregisteret, og lov om registrering av innsamlinger. Vi har også sørget for fritak for merverdiavgift for redningsfartøy på mindre enn 15 meter. Før var det sånn at disse måtte være på minst 15 meter for å være fritatt. Regjeringen støtter også frivillige organisasjoner med over 11 milliarder kroner årlig.

Derfor vil jeg rette en takk til alle de som engasjerer seg i frivillig arbeid i landet vårt, og en særlig takk til både ansatte og frivillige i Redningsselskapet – dere redder liv i sommer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags