Regionreform og fjellvettregler: –Det er ingen skam å snu

INGEN SKAM: Landsdelen er splittet og i Nordland begynner man å finne ut hva som er i ferd med å skje. En ny arktisk region uten Nordland med på laget er en meningsløshet. La oss bruke fjellvettet; det er ingen skam å snu, skriver Ulf A. Halvorsen. Foto: Ragnar Bøifot

INGEN SKAM: Landsdelen er splittet og i Nordland begynner man å finne ut hva som er i ferd med å skje. En ny arktisk region uten Nordland med på laget er en meningsløshet. La oss bruke fjellvettet; det er ingen skam å snu, skriver Ulf A. Halvorsen. Foto: Ragnar Bøifot

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

La oss nå samle oss om å skrote denne meningsløse regionreformen.

DEL

Leserbrev 

Regionreformen er vedtatt av Stortinget til å gjennomføres fra 1. januar 2020. Noen fylker skal slås sammen og noen skal bestå som nå. Derav skal Nordland bestå som eget fylke og region, mens Troms og Finnmark skal slås sammen til en egen region.

Formålet med reformen er å legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, basert på regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer. Samordnet oppgaveløsning og sektorovergripende initiativer skal gjøres bedre enn i dag og man skal forenkle og tydeliggjøre ansvarsfordeling innenfor samfunnsutviklingen i landet og i regionene. Redusert byråkrati og økt effektivitet pluss styrket lokaldemokrati i regionene er også viktige mål. Man skal nå felles mål og få en helhetlig samfunnsutvikling. Man skal spre makt og bygge landet nedenfra.

Alt dette er gode mål og fromme ønsker, men uten konkrete anvisninger om hvordan man skal få dette til. Det pekes riktignok på at mange (de fleste?) statlige virksomheter er organisert og administrert etter andre grenseinndelinger enn de fylkeskommunale grensene og at der bør man kunne effektivisere innenfor de nye regionene. For øvrig venter man at regionene selv skal komme til enighet om felles mål og løsninger.

«Den beste løsningen»

Rent konkret er målet (i denne omgangen?) at landet skal bestå av om lag 10 regioner, men for Nord-Norges del skal man ha en egen prosess for å avgjøre om Nord-Norge skal bli én region eller to. Den prosessen har man ikke sett noe av. Om noen gravende journalist kan vise til noen virkelig, demokratisk prosess som inkluderer den nordnorske befolkning ville det være nyttig. Alt jeg har kunnet finne ut er at stortingsrepresentanter fra de tre fylkene «har snakket sammen» og deretter vedtok Kommunalkomiteens medlemmer fra H, Frp, V, og KrF, at to regioner «var nok den beste løsningen».

Alle meningsytringer i media for øvrig når det gjelder dette synes å peke mot at folkemeningen er at det beste vil være å samle Nord-Norge som én felles region, «men vi fikk det ikke til». Uten noen form for forsøk. Her får vi regjeringens åpning for en felles region for Nord-Norge servert på «et sølvfat», men vi får det ikke til? Ynkelig. Her ligger det posisjonskamp og maktønsker bak og landsdelen beste settes til side for enkelte, tilfeldig valgte politikeres egne ønsker.

Splittet landsdel

Resultatet ser vi nå i form av «gjørmebryting», krangling og kamp om posisjoner, lokaliseringer, navn, hovedsteder og så videre, uten noen konstruktiv debatt om hva vi skal få til i landsdelen vår etter denne reformen. Landsdelen er splittet og i Nordland begynner man å finne ut hva som er i ferd med å skje. En ny arktisk region uten Nordland med på laget er en meningsløshet. Polarsirkelen går midt gjennom Nordland, og der starter den virkelige arktiske regionen.La oss nå samle oss om å skrote denne meningsløse regionreformen, dårligere politisk håndverk skal men lete lenge etter.

Videreutvikle regionen

Og la oss samle oss om å videreutvikle landets mest spennende region, Nord-Norge, ut fra våre unike forutsetninger. Krangelen om hovedsteder vil løse seg med Bodø og Tromsø som de sentrale vekstpunktene, med fornuftig fordeling av ansvar, oppgaver og styringsevne. Øvrige sentrale sentra i landsdelen vil utvikles ut fra de naturlige forutsetningene de har. Vadsø og Finnmark må bygge videre på blant annet den strategisk viktige posisjonen man har i forhold til vår mektige nabo i Øst. Nord-Norge har allerede et godt utbygget samarbeide med Russland i Nord og eventuelt kan man se foran seg en fusjon mellom UiT, Det Arktiske Universitetet og Universitet Nord, til et samlet Arktisk Universitet, med hovedcampuser i Bodø og Tromsø, med satellitter i Narvik, Harstad og Alta. Vadsø kan få en sentral posisjon som senter for videre utvikling av det enormt viktig og fredsfremmende samarbeidet vi har med Russland, i nært samarbeid med Det Arktiske Universitetet. Øvrige viktige samfunnsoppgaver, samferdsel, helse, skole, infrastruktur og så videre kan fordeles fornuftig slik at hele landsdelen er med i vår felles framtid og utvikling.

Nord-Norge – Norges riktige arktiske region vil bli et maktsenter og kompetansesenter både nasjonalt og internasjonalt når det gjelder nordområdeutvikling og ressursbruk. Landets øvrige regioner vil våkne og vi kan få en fornuftig inndeling av landet i fem regioner, etter de naturlige landsdelene, Nord-Norge, Trøndelagen, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.

La oss bruke fjellvettet. Vend i tide, det er ingen skam å snu. men fornuftig når den veien man går leder til kaos og det som verre er.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags