Hva er feil på bildet av reinene på Saltfjellet?

Rein.

Rein.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Leserbrev: 

Mange har sett på reinflytting minutt for minutt. Kanskje ser de hva som er feil på dette bildet?

Bildet er fra i år og har vært med når jeg har snakket med politikere og andre om rovdyr. Ofte har folk ikke sett hva som er galt med bildet. – Er det feil at den største reinen går sist? Er det feil med vann på snøen? Er det noe med lyset? Men noen har sett hva som er feil. – Det er ingen kalver i flokken!

Bildet med 17 simler uten kalv er tatt på Saltfjellet i år. Eieren som tok bildet spurte: - Er det liv laga å drive med rein? Han sendte også en video av en rein som sto alene og hadde det vondt. Den som filmet reinen gikk nærmere. Plutselig kom et skudd, og reinen falt. De to samene som var sammen på fjellet den dagen, gikk fram til det døde dyret. Reinen hadde store, åpne sår på ryggen etter jervens angrep.

I Nordland skal det være 10 årlige jerveynglinger. Det har vært flere ynglinger gjennom år. Bak hver yngling er det 6,4 jerver. Nå beiter både jerven og gaupa på reinen i fylket. Nylig så jeg et bilde av en simle som var drept og delvis oppspist av jerv. Simla hadde en nesten fullbåren kalv, så det var to døde på bakken. I tillegg kan vi regne med de kalvene som skulle ha kommet i årene framover. – Kan de ikke bare sette på en ny simle, sier du?

Tilgangen på kalv etter tap 40 prosent i Nordland. Det er lavest i Norge, og slik har det vært i flere år. 60 prosent av reinkalvene er ikke her. En stor del blir borte mellom merking og slakting. Det er ei tid hvor kalven absolutt er levedyktig. Med så få kalver er det vanskelig å få gode simler å sette på, det er vanskelig å øke flokken og det er for få kalver å slakte. Det er 15 000 rein om vinteren Nordland, betraktelig færre enn de

Nordland er et særdeles godt beitefylket. Vekta i snitt på unge okser i samisk reindrift levert slakteri er høgest i landet her, 36,9 kg. Likevel er situasjonen for reindrifta kritisk. Vi kan ikke la rein og reineiere i Nordland ha et så stort rovdyrtrykk som i dag. - Reindrifta er selve bærebjelken for samisk språk, kultur og samfunnsliv i våre områder. Vi tåler ikke dagens enorme press i våre beiter. Et bestandsmål på seks ynglende tisper fordelt på nord, midt og sørfylke vil være noe reindriften kan leve med, skriver Nordland reindriftssamers fylkeslag til meg som leder rovviltnemda i region 7.

Merk dere at reineierne i Nordland tar ansvar for artsmangfoldet. De vil ikke utrydde jerven, bare tilpasse bestanden slik at næringa har en sjanse til å overleve! Vet dere at Vestlandet krever et bestandsmål på null på alle fire store, selv om eksempelvis Sogn og Fjordane har færre sauer på beite enn Nordland, ingen reindrift og flere rådyr og hjorter?

For et par dager siden herja gaupa rundt Lurfjellet. Reineieren fant et kadaver. Etterpå en rein som oppførte seg rart. Den var skadet, bitt bak. Simla måtte avlives. Kalven hun bar lot seg ikke berge. Neste dyr som oppførte seg rart var en kalv fra i fjor. Ungdyret bar sønnens nye reinmerke. Familien har brukt mye tid på å temme kalven for sønnen som ble født i fjor. Den reinen ble tatt med til dyrlegen, passes og stelles. Kanskje klarer den seg, kanskje ikke.

I Nordland er bestandsmål for gaupe 10 familiegrupper, men disse er vanskeligere å registrere enn jerveynglingene. Det går mye på frivillig sporing. Snøforhold, vær og folks lyst til å rapportere påvirker registreringa. En gammel erfaring fra sørsamiske reindrift er: - Du kan regne med at det er en tredjedel flere gauper enn de som spores. Jeg vet ikke om det er sant, men det er dokumentert ved bruk av gps-halsbånd at ikke alle familiegruppene blir oppdaget ved dagens metode.

Det vil ta lang tid å oppnå bestandsmålet for bjørn i Nordland, men ulempene for beitebrukerne vil oppstå raskt og øke i takt med økt bestand. Vi kan ikke påføre dyr og eiere den ulempen å gå fra dagens to-tre streifbjørner til sju binner og like mange eller flere hanner. Nordland er en ytterkant av bjørneområdene i Sverige, og trenges som ekstra areal for hannbjørnene som vandrer ut.

Det skal være liv laga å produsere mat i Nordland. Vi vil ha bidos, finnbiff og tørka reinkjøtt. Mat produsert på beite er grønt gull. Derfor må bestandsmålene på jerv, gaupe og bjørn ned.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags