Rødt og Karl Marx

Av
DEL

LeserbrevI Fremover, torsdag 16. mai, avlegger John Glenn Robertsen meg og partiet Rødt en visitt. Anledningen synes å være Rødt sitt nylig gjennomførte landsmøte. Aldri tidligere har et norsk parti fått en slik mediedekning både i aviser, internett og kringkasting omkring sitt prinsipprogram som det Rødt har fått. Det er riktig hyggelig.

Bakgrunnen for denne oppmerksomheten, er det som ble vedtatt i dette avsnittet:

Når en etter hvert kommer stadig nærmere målet om et samfunn uten undertrykking, i harmoni med naturens tålegrenser, vil det være mulig å se konturene av et klasseløst samfunn:

En verden der alle mennesker er like mye verdt – og der grunnprinsippet er «yte etter evne, få etter behov». Det var dette Karl Marx kalte kommunisme.

I den anledning kan jeg minne om disse ord av Einar Gerhardsen i sin bok, «Mennesker og politikk: endringer 1965-1978» i kapitlet: «Sosialisme og frihet».

Norsk arbeiderbevegelse har ikke, og ønsker ikke å ha, en ferdig tegning av det samfunnet vi vil fram til. Men vi har en visjon om et klasseløst samfunn, der ingen skal kunne utnytte eller utbytte andre, et samfunn med frihet, demokrati og menneskelig likeverd.

Rødt er et parti hvor medlemmene kaller seg sosialister, kommunister, sosialdemokrater, anarkister, feminister og gudene vet hva. Jeg opplever dette som et åpent og inkluderende parti, et parti som også er i voldsom vekst.

Robertsen er også inne på mer hverdagslige programpunkt, som bompenger og veiprising. Jeg setter pris på at folk bruker tid til både å studere prinsipprogram og arbeidsprogram.

Om bompenger sier Rødt dette:

Bompenger er en flat avgift som ikke tar hensyn til inntekten til de som betaler. Rødt er derfor mot bruk av bompenger som finansieringskilde for veibygging. Infrastruktur, som vei, jernbane og havner, er en viktig forutsetning for bosetting og verdiskaping i hele landet.

Å finansiere nødvendige forbedringer for økt framkommelighet, bedre trafikksikkerhet, mindre utslipp og bedre lokalmiljø må derfor være en offentlig oppgave, finansiert av progressive skatter.

Videre:

For å redusere biltrafikk inn til, og inne i, de store byene ønsker Rødt bedre og billigere kollektivtrafikk, restriksjoner på biltrafikk og åpner for veiprising som ett av flere virkemidler. Veiprising innebærer at man betaler en avgift for å kjøre på veien, hvor formålet med avgiften ikke er å finansiere veien men å regulere trafikken for å redusere kø- og miljøproblemer. Inntektene fra avgiften brukes til å finansiere utbygging av kollektivtransport og tiltak for myke trafikanter.

Jeg ønsker både John Glenn Robertsen og andre velkommen til en videre diskusjon både om prinsipprogram og annen politikk Rødt står for. Rødts hjemmesider på internett er kåret som den beste og mest brukervennlige partisiden, noe som gjør det enkelt å finne fram.

Erling Grape

leder, Rødt Narvik

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags