Indigenous and tribal people

Av
DEL

MeningerSpørsmålet om konsultasjoner har ifølge Kommunal- og moderniserings-departementet (KMD) sitt utspring i at Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Allerede her sniker det seg inn en uforståelig feil, nemlig at indigenous and tribal people har noe med urfolk å gjøre. For så er ikke tilfelle:

Intet spor etter ur-folk

* For «indigenous» betyr innfødt. Så her fins ikke et molekyl av spor etter ur-folk...!

* Men ka betyr «innfødt»...?

* Innfødts-retten ble innført i dans-norsk lovgivning i 1776 som en reaksjon mot de mange tyskfødte menns dominerende stilling i administrasjonen. For ifølge Grunnloven skal embeter i Norge som hovedregel forbeholdes personer som er født i riket av foreldre som da var statens undersåtter.

* Det betyr i klartekst at f.eks. innfødt i Narvik er alle som er født i Narvik av personer som er statens undersåtter, helt uavhengig av hvilken etnisitet vi kommer fra...!

* Vi er samtidig innfødt i Nordland og i kongeriket Norge.

Konklusjon

Når vi ser nærmere på formuleringa «indigenous and tribal people», da ser vi substantivet «people» og to adjektiver som beskriver substantivet. Det betyr i klartekst at:

* people (folk) som skal vernes mot utidig konkurranse om jobbene, må oppfylle de to kravene om at de må være:

* både innfødt og leve i stammer....!

* Både nordmenn og samer oppfyller kravet om å være innfødt.

* Men ingen av oss oppfyller kravet om å leve i stammer...!

* Det betyr at hverken nordmenn eller samer har oppfylt kravene til et ekstra vern (doble rettigheter) mot hverandre...!

Godt representert

I parentes bemerkes at samene er svært godt representert i både kommunestyrer, fylkesting, Stortinget og Regjeringa, samt med diverse statssekretærer...! Ka betyr det...? Jo, det betyr at hele konsultasjonsordninga er overflødig for at samene skal kunne få demokratiske talerør for sine saker. Det eneste som de fåtallige samene i NSR får til, det er muligheten til å koke i hop et lovverk som i generasjoner vil ligge som en verkebyll som stadig vil sende ut «virus» som forgifter samarbeids-klimaet i samfunnet...

Nietzsche

Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900) uttalte en gang den verdensberømte formuleringa «Mit der Dummheit kämpfen die Götter selbst vergebens.» (Mot dumheten kjemper selv gudene forgjeves). Dersom Stortinget vedtar en lovfesting av konsultasjonsretten, og gjør den til en plikt også for fylkeskommuner og kommuner ned til det minste underutvalg, da vil den umulige posisjonen oppstå at ca 3300 stemmer bak seg i valg vil gi Norske samers riksforbund (NSR) myndighet over mer enn halvparten av Norges geografiske områder, med ca en million mennesker. Altså nok et tilfelle der «selv gudene må gi tapt»...!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags