Svar til Geir Husveg

Av
DEL

LeserbrevTakk for svaret i Fremover den 29. januar...!

Kvintessensen i ditt svar er følgende:

* Ellingsen virker frustrert over kostnadene ved det samiske demokratiet.

* Demokrati koster penger.

Det enkle svaret er at jeg er enig i dine to påstander...! Men jeg er nok litt redd for at vi skiller lag når vi kikker bak det samiske demokratiet:

* For oss som stadig får tilsendt Nordlys sine siste debattnyheter, virker det som om samiske jurister spreng luggan av sæ som front-runnere i den samiske bølgen mot maktposisjoner. Da snakker jeg ikke om fornorskning - altså ei ordning som har ført frem til et integrert liv mellom samer og nordmenn. Heldigvis, for begge parter...!

* Men den store snakkisen er temmelig innlysende overkjøringa av demokratiet i Tysfjord:

* både gjennom delinga av Tysfjord kommune mot kommunens vilje, samt selve delingsgrensa.

* For en som har ligget med skoleklasse i Hellemobotn, i Grunnfjorden, på Hulløya, på Storå, på Grunnvoll og i Sørfjorden, virker det samiske demokratiet med delingsgrense i Sørfjorden som noe helt annet enn demokrati, nemlig som ran...! Attpåtil med tilsidesetting av både det lokale demokratiet og Fylkesmannens arbeid med saken. Alt dette var det folk fra Sametinget som sto bak...! I dølgsmål...!

Men det samiske demokratiet stopper ikke der. Neida-neida, for vi har jo lest i Fremover at sametingspresidenten fikk nærmest «anfall» da Kommunaldepartementet (med samisk statssekretær Olli) meddelte at de ikke ville beordre Narvik inn i samisk språkforvaltning...!

Så var det samiske demokratiet også fullt oppegående i forsøket på å lage regler på bakrommet for endring av Sameloven, for å tvinge fylker og kommuner inn i ei lovfesting av konsultasjonsordningen ned til det minste underutvalg. Altså et forslag i byråkratisk turboklasse...! Dette aleina, Husveg, drar av gårde med mange millioner hvert eneste år...!

Men der fikk Departementet en smekk på fingrene, for Stortinget forlangte at proposisjonen skulle sendes ut på høring FØR Stortinget kunne ta stilling til saken. Det hører altså med at Sametinget var den eneste instansen som hadde fått si sin mening. Da kravet fra Stortinget kom, da holdt sametingspresidenten på å få «fnatt», for hun protesterte høylydt i media på at nordmennene skulle få si sin mening...!

* Kort sagt, for å forstå det samiske demokratiet fullt ut, da kan det se ut til at man helst bør være same for å se lyset i det samiske demokratiet på bakrommene...! Uansett, ideer og løsninger fremforhandlet i dølgsmål uten demokratisk kontroll, det er ikke noe for meg...

49 (niogførti) samiske krav...!

Så over til flere kostnader. Da kan det nok tenkes at ramma til Husveg blir noe smal og tynn i forhold til kravene som samene har fremsatt overfor kommunestyret i Narvik. Fra Norce-rapporten fremkommer det at samene har hosta opp hele 49 krav rettet mot kommunen...! For meg ser det ut til at samene mener at Narvik kommune skal bygge et parallell-samfunn for samene...! Og det skal vedlikeholdes årlig. Da snakker vi om krav som kommer i tillegg til det som Narviks borgere pr tiden nyter godt av. Altså, mye, vil ha mer...

Denne gangen skal jeg nøye meg med ett av kravene:

* Reindrifta

* Få et kommunikasjonspunkt med faste møter mellom reindrifta og administrasjonen i den nye kommunen. F.eks. lagt til planavdelinga eller rådmannens stab.

* Kommunale etater, kommunens politiske ledelse og kommunens planutvalg bør utvikle en kommunal politikk for å ivareta reindriftas interesser...!

Husveg, dette ene punktet koster...! Men de 48 andre punktene får vi ta en annen gang...!

Men da har man også sett bort ifra at reindrifta er ingen kommunal oppgave i kongeriket...!

Skal man imidlertid forstå forslaget sånn høvelig utifra et overflatisk blikk, så kan det se ut til at Sametinget prøver å samle kommunene gjennom reindrifta for å samle styrke til å marsjere mot Storting og Regjering. For ellers kan det vel bli flere fjorder som fylles med stein....?

Hva har jeg imot samene?

Slett ingen ting...!:

* Da jeg vokste opp på Gamle Frydenlund, da hadde flere av mine kamerater samiske aner. Det betød ingenting, for kun kameratskapet var viktig.

* Som lærer i ungdomsskolen i flere kommuner har jeg lært at elever med samiske aner er minst like flinke som andre elever, takket være høy arbeidsmoral...

* Avslutningsvis kan nevnes den arven jeg bærer med meg fra min oldefar (som var av svensk ur-adelsslekt i Syd-Sverige): På 1850-tallet kom samene til han med skrifter fra Læsdadius, for at han skulle lese for dem på søndagene. DET gjorde han, for han forsto samisk...Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags