Det finnes ingen gratis lunsjer

Advarer: Sverre Skjellnes advarer politikerne i nye Narvik kommune mot å inngå avtaler med Sametinget.

Advarer: Sverre Skjellnes advarer politikerne i nye Narvik kommune mot å inngå avtaler med Sametinget.

Av
DEL

MeningerTidligere sametingspresident Vibeke larsen vil ha samarbeidsavtale.

NSR-leder Ann-Mari Thomasen vil at Narvik skal tilslutte seg samisk språkforvaltningsområde.

Narvik trenger ikke noen av delene for å sikre at kommunen treffer de tiltak som er nødvendig for at bestemmelsene i §108 i Grunnloven blir oppfylt. Det fristes med penger, det var her Tysfjord Kommune ble lurt trill rundt.

De pengene som kom, rakk langt fra til å dekke de kravene som kom i kjølvannet. Det her min påstand kommer inn «det finnes ingen gratis lunsjer».

Noen skal betale, i dette tilfelle er det Narvik. Hvem er det som skal nyte godt av disse særordningene? Det står 250 mennesker oppført i samemanntallet i nye Narvik kommune. Det utgjør 1,43% av antall stemmeberettigede i kommunen.

Er ikke samene i regionen like godt skolert som resten av befolkningen, og godt integrert i det norske samfunnet med de samme rettigheter som alle andre innbyggere? Så hva er problemet?

Må vi ikke snart slutte med denne «stakkarslig» gjøringen av en hel folkegruppe? Er det virkelig behov for denne særbehandlingen? Hvor lenge skal denne særbehandlingen foregå, - en, to eller tre generasjoner?

Ja det har blitt gjort urett mot samene, men det ble gjort urett mot alle «utkantfolk». Det var ikke bare samer som måtte på internatskoler. Det var heller ikke bare samer som ble utsatt for «skallemålinger»

Det er heldigvis en masse flotte mennesker med samisk bakgrunn. Et mindretall av samene er innmeldt i Sametingets valgmanntall. Et flertall av de innmeldte, er ikke enig i den poletikken som føres av samelandsaktivistene i Sametinget.

Jeg minner likevel om at sametingets bruk av særretten «konsultasjoner» var det som førte til den uforståelige grensedragningen mellom Narvik og Hamarøy.

Så kjære Narvik politikere, det er ingen grunn til hastverk fordi noen skriker høyt om særrettigheter. Denne gangen om at nye Narvik har plikt til å forplikte seg til å inngå formelle avtaler med Sametinget, - avtaler som i praksis betyr at det blir opp til Sametinget å definere hvordan bestemmelsene i avtalen til enhver tid, er å forstå.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags