Svar til Fred Ellingsen

Av
DEL

Meninger20. januar svarer Fred Ellingsen på et innlegg jeg hadde tidligere i måneden.

Han bemerker helt korrekt at «positiv forskjellsbehandling» ikke er lik «Kjønnskvotering».Bakgrunnen for at jeg gjorde ei kopling mellom de to sakene var at jeg mente å gjenkjenne typen rettferdighetssans som EDL. utviser i samepolitiske spørsmål, fra tiden da kjønnskvotering ble et tema i Norge. Rettferdighetssansen til de som reagerte negativt på kjønnkvotering, hadde logiske likheter med EDLs ryggmargs- refleks overfor samene.

EDL gjør et poeng av at valgmanntallet til sametinget er prinsipielt betenkelig fordi at det er et etnisk register.

I overskuelig framtid virker det ufarlig å være oppført i dette registeret.

Jeg har ikke hørt om at noen statsmakt planlegger systematisk utryddelse av samer. Hvis ting endrer seg så raskt som det gjorde i forbindelse med 2. verdenskrig, kan det raskt bli for sent. Det ville overraske meg om det ikke var enkelt kreve seg strøket fra valgmanntallet. Ellingsen gjør et poeng av at mange samer synes å være vel fornøyd med å være norskspråklige. I forrige århundre argumenterte myndighetene ivrig for et språkskifte til norsk med besnærende logikk. Bakgrunnen var antakelig at man på den tida manglet innsikt i at tospråklighet kan være et gode. Tospråklighet kan bedre forståelsen av matematikk. Statistisk gir tospråklighet noe vern mot demens.

Mange samer lot seg lure av argumentasjonen. I mellomkrigstida ble det helt bevisst foretatt et språkskifte i mange samiske hjem i vårt område. I mange tilfeller var det en utilsiktet effekt at barna lærte seg å forstå samisk. Voksenprat foregikk gjerne på samisk, med det resultat at barn fikk innsikt i problemområder som ikke var ment for barn. Den første sametingspresidenten var lei seg fordi at han ikke hadde lært barna sine samisk. Språket er en inngangsbillett til fullverdig samfunnsdeltakelse i de områdene der det er i bruk.

Man kommer ikke langt i å bygge landet for de millionene son står til Sametingets disposisjon. Ellingsen virker frustrert over kostnadene ved det samiske demokratiet. Demokrati koster penger. Det kan være dyrere å droppe det. Uten demokratiske rettigheter går man glipp av de positive effektene av menneskelig engasjement og samhandling. Muligheten til å delta i den demokratiske fordelingen av ressurser til Sametingets disposisjon, burde vi ikke misunne samene.

Ellingsen bemerker at alle norske barn har rettigheter til å få opplæring i samisk. Det er helt naturlig at mange velger det bort. Mine barn har ikke vist interesse for samisk, selv om de har en pappa som har jobba ivrig for å lære samisk fra før de ble født. Min erfaring er at det sitter langt inne å beherske et språk som ikke tales i nærmiljøet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags