Svar til Husveg og andre

Av
DEL

LeserbrevGeir Husveg skriver i Fremover av 15. januar at Ingrid Normark fra Harstad har et innlegg i Fremover av 8. januar, der hun presenterer synspunkter fra organisasjonen for etnisk og demokratisk likeverd. Husveg serverer flere interessante momenter, som går rett på kjernestrukturen i dagens samedebatt.

To hovedvarianter

Så skriver Husveg at utgangspunktet for argumentasjonen er FNs rasediskriminerings-konvensjon. I den forbindelse hevder Husveg følgende:

* Forutsetningen for tankegangen er at å gi positiv forskjellsbehandling (min fremheving) for å rette opp gammel urett, strider mot intensjonen i internasjonal rett.

* Dette er en parallell til de stemmene som reagerte generelt mot kjønnskvotering (min fremheving) som sikter på å styrke kvinners stilling.

* Sagt på en annen måte sidestiller Husveg «positiv» forskjellbehandling og kjønnskvotering.

* Herav følger to hovedvarianter i den videre diskusjonen:

A) EDLs etniske og demokratisk likeverdslinje, og

B) Husvegs positive forskjellsbehandling likestilt med kjønnskvotering.

A) EDLs etniske og demokratiske likeverdslinje

Sametingets valgmanntall er et etnisk register, i strid med grunntanken i hovedintensjonen i FNs konvensjon. Ingrid Nordmark mener videre at den alvorlige feil som ble begått da ordene innfødte og stammefolk ble byttet ut med ordet urfolk i den norske versjonen av ILO-169, må rettes opp. Samer i Norge har fått en betegnelse som Norges urfolk på sviktende grunnlag.

Dette synspunktet deler undertegnede!

B) Husvegs positive forskjellsbehandling likestilt med kjønnskvotering

Husvegs linje faller på steingrunn av to årsaker:

* Positiv forskjellsbehandling på etnisk grunnlag kan ikke sidestilles med kjønnskvotering uten etnisitet innblanda.

* Positiv forskjellsbehandling på etnisk grunnlag for å rette opp gammel urett faller også på steingrunn fordi uretten ikke lar seg rette opp...!

* For det første er de aller fleste som ble fornorsket, gått ut av tiden.

* For det andre lar det seg ikke gjøre at han Stat tar tilbake norskkunnskapene som gir levebrød til alle med samiske aner...!

* Tilbake på kamparenaen står den nakne sannhet: ungdom og voksne med samiske aner har norsk som morsmål. Og det er de aller fleste glade for...!

* Men dette er selvsagt ikke til hinder for at hvem som helst kan få samisk språkopplæring, utifra den norske Opplæringsloven...!

Men det som virkelig lar seg rette opp, det er at Norske Samers Riksforbund (NSR) ønsker etniske registre, forskjellsbehandling og særordninger... Det betyr at NSR mister sin status som ytterliggående kamporganisasjon når den dagen kommer da samene i NSR nøyer seg med de samme etniske og demokratiske rettigheter som alle innbyggere i kongeriket nyter godt av. Det betyr i så fall at den største byråkratiseringa på mange år i kongeriket kan annulleres...! Da kan pengene brukes til å bygge landet, istedenfor å kverulere...!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags