Politiske husmenn

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevSametinget og Kommunal -og Moderniseringsdepartementet (KMD) har hatt lukkede forhandlingsmøter («konsultasjoner») og bestemt hvordan Tysfjord kommune skal deles. Slike lukkede forhandlingsmøter mellom det etnokratiske og rikspolitiske organet Sametinget og samepolitiske organisasjoner på den ene siden og Regjeringen og dets underliggende organer på den andre siden, har foregått i over ti år og i økende grad. Årsaken til at det er rett å omtale disse møtene som forhandlingsmøter, er at det er nedfelt i avtalen at målet med samtalene er å oppnå enighet.

Bakgrunnen for denne lukkede aktiviteten, er en «konsultasjonsavtale» mellom Sametinget og Regjeringen, som ble inngått i 2005. Berørte parter må bare forholde seg til de avtaler som inngås under disse lukkede forhandlingsmøtene. Dette som et fullbyrdet faktum. Slik er det denne gangen også. Nå er det befolkningen og de folkevalgte i Tysfjord kommune og nabokommunene som får oppleve konsekvensene av denne udemokratiske ordningen.

Et annet og ferskt eksempel på det samme, er at den 12.12.17 hadde KMD et lukker forhandlingsmøte om revisjon av finnmarksloven. Finnmarksloven må revideres i forbindelse med den vedtatte sammenslåingen av Finnmark og Troms.

I protokollen fra dette lukkede møtet, som er blitt offentlig gjort for kort tid siden, kan en lese at «Sametinget og statsråden var enige om at når Finnmark og Troms fylkeskommuner slås sammen fra 1. januar 2020, skal finnmarksloven fortsatt bestå innenfor det geografiske virkeområdet Finnmark, med nødvendige tekniske justeringer, blant annet når det gjelder styreoppnevning til Finnmarkseiendommen. De tekniske justeringene vil bli gjenstand for konsultasjoner med Sametinget.»

Dette må befolkningen i Finnmark og dets folkevalgte forholde seg til som et fullbyrder faktum. Dette på samme måte som i Tysfjord kommune. Befolkningen og de folkevalgte har ikke noe de skulle ha sagt. De er ikke blitt sett på som meningsberettigede når Sametinget trer inn på arenaen.

Gjennom de avtalene som inngås i disse lukkede møtene blir nå partiene V, H og Frp og dets partimedlemmer, bundet opp av Regjeringen om hva de skal gå inn for og forfekte. Dette også i disse to nevnte sakene.

De regionale og lokale partimiljøene og de folkevalgte organene nordenfjells, blir i slike sammenhenger gjort til politiske husmenn. De har lov til å uttale seg, men det er storbonden – Sametinget - som bestemmer.

Slik fungerer en rekke prosesser innen det samepolitiske området. Ikke er det åpenhet og ikke preges det av et demokratisk sinnelag.

Hvorfor de politiske miljøene nordenfjells finner seg i at denne lukkede og udemokratiske ordningen praktiseres, er et studium verdt.

Jarl Hellesvik

Leder i Etnisk og demokratisk Likeverd (EDL)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags