Samisk Samfunnsliv i Nye Narvik

Av
DEL

LeserbrevNarvik kommune torsdag 27.febr vedtok å stemme nei til konsultasjonsplikt med Sametinget i saker med samiske interesser.
Vedtaket viser redsel for at samiske interesser skal diskuteres.
Samtidig tolker jeg det slik at Rådmannen, Fred Ellingsen og Karl Wilhelm Sirkka at de mangler kunnskap om samer og samisk samfunnliv og språk.
Valgmanntall: Her må samer registrere seg for å få stemme. I England må de som skal stemme registrere seg.
Fornorskningsprosessen har satt sine dype spor. De er så dype at det å stå frem som same, for de fleste er utenkelig.
Så valgmanntallet er slett ikke noe målestokk på hvor mange samer som finns i Ofoten.
I Ballangen i 1930 var det nesten 500 personer som skrev seg som samer i folketellinga. I min lille verden har vi mennesker en evne til å formere oss. Jeg hadde en tur i fjellet i Kalvås for ca. 25 år siden. En av de som var med fortalte at han også var same, men mente at de samiske gener hadde blitt "degenerert".
Jeg var på kurs i Oslo denne uke. Temaet var "Aldersvennlig samfunn". En av hovedintensjonene med å skape bedre forhold, var å involvere de som berøres. Også demente.
Så Narvik Kommune med sitt vedtak 27.febr. gir de klar beskjed at samer vil vi ikke ha noen samtale med.
Her tolker jeg at vedtaket var et resultat av redselen for hvordan et slikt positivt vedtak i forhold det samiske var for stor.
Regner med at konsultasjonsplikten blir vedtatt i Stortinget.

Likevel så er det ikke så enkelt. Reindriftsnæringa har høringsplikt og rett.
Samiske kulturminner bygd før 1917 er automatisk fredet. Her trengs kunnskap.
Narvik kommune har også ansvar for alle samer i kommunen. NB! Alle kommuner har ansvar for sine innbyggere. Regner med at samene også regnes som innbyggere.
I forbindelse med "prosjektet Samisk samfunnsliv i Nye Narvik", mener jeg at Narvik Kommune fikk tilbud om 2.5 mill kr.
De midlene skal brukes til å tilrettelegge for nettopp Samisk språk og kultur.

Når det gjelder samisk kulturkunnskap finns den i kommunen. Vi er tilgjengelig.


Ingolf Kvandahl
Leder
Bálak Sámesearvi


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags