Samisk språkområde

Av
DEL

MeningerI dag er 10 av 87 kommuner i Nord-Norge med i forvaltningsområdet for samisk språk. I Norce-rapporten går det frem at finansieringa av merkostnadene for en to-språklig kommune, er bare delvis dekket av tilskudd utenfra. Kort sagt, her må Narvik kommune trø til med masse økonomisk finansiering selv. Hvordan vil det slå ut? Se på dette:

* I løpet av de siste to årene har Narviks befolkning fått vite at tap av strømproduksjon i Sørfjorden øst for Kjøpsvik til Hamarøy kommune, kostet Narvik 20 millioner i året.

* Så fulgte Regjeringa opp med å annulere LKAB sitt årlige skattebidrag til Narvik, også på 20 millioner i året.

* Dessuten er Regjeringa også i gang med å demontere skatteinntektene fra den lokale vannkraft-produksjonen i kongeriket. Her viser tallene at Narvik vil tape inntil 40 mill. i året for Regjeringas «kreative» forsøk på takke lokalsamfunnan i kongeriket for å ha bygd ut krafta i de ulike kommunene...

* Men summa summarum er Narviks økonomiske fundament som selvstendig kommune i ferd med å bli demontert...!

* Så kommer samifiseringa av Narvik på toppen av det hele...!

* Robek - do you hear me...?!

Likestilling

Ka betyr det for Narvik kommune å bli Samisk språkområde, som er den nye betegnelsen på samisk forvaltningsområde...? Jo, det betyr:

* bruk av samisk språk i kontakt med offentlig organ, og

* møte med samisk språk i offentlig sammenheng.

* Men først og fremst betyr det at norsk og samisk blir likestilt som språk...!

* Altså at norsk skal sidestilles med et språk som antakelig ingen i Narvik har som hjemmespråk...!

* Fordi alle med samisk avstamning i Narvik snakker flytende norsk..., like bra som en ikke-same...

Dessuten, ved veiskilting der flerspråklige stedsnavn benyttes, skal det samiske navnet stå først! Videre gir dagens ordning med bilateral avtale med Sametinget (byavtale) ikke automatisk midler til kommunen fra Sametinget (s. 84 i Norce-rapporten!).

Så kommer det:

* Dagens Samisk språkkommune gir de samiske innbyggerne større juridisk sikkerhet rundt oppfyllelse enn uten slik status, men ingen garanti for at de får et godt tospråklig tilbud...! Det betyr at kommunen mister en del av råderetten over sine knappe ressurser, for når Sametinget smeller lovverket i bordet, da må nok Narvik betale, både for ditten og datten.

* Kort sagt, samisk språkkommune skal sikre at knappe økonomiske ressurser skal finansiere en offensiv samifisering av Narvik kommune, på bekostning av 98 % av befolkninga...!

* Ved å gå inn på nettet på «Nye Narvik.no», delprosjekt, samisk kulturliv osv., så kan enhver lese de siste 15 sidene av Norce-rapporten om samifiseringa.

* Det er skremmende lesning. Side opp og side ned med samiske krav, krav og kraaav... Et riktig krav-inferno, som kan ta pusten fra enhver sjarkfesker...

* Robek - do you hear me...?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags