Den nye sameloven – konsultasjoner

Av
DEL

LeserbrevStortingsflertallet har gitt sin støtte til regjeringens forslag om å lovfeste konsultasjonsretten i sameloven.

Regjeringen har nå besluttet å lovfeste en permanent forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming for alle offentlige saksbehandlingsnivåer og beslutnings nivåer i Norge.

Regjeringen har nå opprettet en ny styreform i kongeriket.

1. Det blir opprettet eksklusive kanaler inn til saksbehandlere på og beslutningstakere på alle nivåer i Norge, for Sametingssystemet og «samiske interesser» (Hva og hvem nå dette måtte være.) Dette ved siden av og i tillegg til de nåværende og ordinære kanalene som allerede finnes, også for Sametingsystemet og de «samiske interesser».

2. En slik lov vil stå i motstrid til innholdet i § 92 i Grunnloven og dermed også i motstrid til artikkel 1 i «FN- konvensjonen mot alle former for rasediskriminering», artikkel 26 i «FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter», artikkel 2.2 «FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter» og artikkel 14 i «Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen» Alle disse forbyr permanent, lovfestet forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming.

3. Denne loven vil føre til kompliserte, forsinkede og fordyrende saksbehandlingsprosesser og beslutningsprosesser for privatpersoner, bedrifter og det offentlige. I tillegg må Sametingsbyråkratiet bygges kraftig ut for å klare å ta seg av dette.

4. Vi trenger likhet for loven, ikke flere særordninger. Regjeringen har innført en politiske ordning, som fører til nedbygging av reelt kommunalt selvstyre.

5. Eksklusive kanaler for «samiske interesser» er og blir forkastelig.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags