Nye Narvik som samisk språkkommune

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen Foto:

Av
DEL

LeserbrevValget er over og roen har senket seg over nye Narvik kommune. Da kan man driste seg til å komme med noen synspunkter på NSRs krav om at nye Narvik kommune skal innlemmes i forvaltningsområdet for samiske språk fra 1.1.2020 (https://www.sagat.no/nyheter/nei-vi-krever-innlemmelse/19.18335), og det forhåpentligvis uten å bidra til unødvendig hatsk retorikk i kommentarfeltene.

Det fins gode argumenter for innlemmelse, men det fins vel så mange argumenter for å jobbe frem kompetanse og arenaer for samisk språk- og kulturutvikling på andre måter. Deler av Tysfjord innlemmes i nye Narvik kommune og det er selvsagt at disse språkrettighetene ikke kan fratas lulesamiskspråklige. Skolebarna har rett til undervisning i og _på_ lulesamisk, og Tysfjord som forvaltningskommune har i en årrekke lagt til rette for dette gjennom fjernundervisning. Dette er en ordning jeg regner med vil bestå selv inn i nye Narvik kommune. Samer i Tysfjord har rett til å få offentlige svar på samisk dersom de ønsker det, og jeg håper at naboforholdet til nye Hamarøy er såpass godt at man inngå samarbeidsavtale med den nye lulesamiske forvaltningskommunen Hamarøy dersom man mangler slik språkkompetanse inn i nye Narvik.

Til tross for at det antakeligvis ligger mye til rette for at man kan greie å være forvaltningskommune for lulesamisk språk gjennom Tysfjords egen kompetanse inn i vår nye Narvik kommune, er jeg likevel skeptisk til å innlemme nye Narvik i språkforvaltningsområdet for samiske språk.

Det er ikke bare være snakk om ett språk men to samiske språk som skal forvaltes gjennom Samelovens språkregler. Gamle Narvik kommune tilhører det nordsamiske språkområdet, og skulle kommunen innlemmes må begge de samiske språkene, nord- og lulesamisk, sidestilles med norsk. Det vil i så tilfelle være første gang en kommune skal forvalte to samiske språk. Nye Narvik er forresten den eneste kommunen i hele landet med to samiske språk innenfor sin kommunegrense.

Jeg har bodd i min kommune siden oppveksten og som samisk mor vet jeg at skoen ikke trykker på å få saksdokumenter oversatt til samisk og kommunestyremøter tolket til samisk. Det store savnet ligger i å få tak i stabil samisk lærerkompetanse til de barna på skolen som skal ha undervisning i samisk, oppbygging av samisk barnehagetilbud og arenaer der samisk språk kan benyttes av både gamle og unge.

Skal man i fremtiden ha noe å forvalte så bør man starte nå med å bygge fra barnehage og opp, og ikke brenne av millioner av samiske språkpenger til oversetting, tolkning og språkregler som er beregnet på områder der flertallet er samiskspråklige. Vi har mange eksempler på at innlemmelse i forvaltningsområdet for samisk språk ikke automatisk gir et løft for bruk av samisk språk, nå sist Røyrvik (https://www.nrk.no/sapmi/inger-matte-flytte-for-a-sikre-barnas-sprak-1.14668426) som fremdeles sliter med å gi elever undervisning i og på samisk. Det er også nettopp derfor språkforvaltningsområdet i sin nåværende form er under evaluering og mulig endring.

Nye Narvik skal være raus og inkluderende og jeg oppfordrer Narvik-politikerne tar tak i behovet for å rekruttere samisk lærer- og førskolelærerkompetanse slik at man kan bygge opp stabile samisk læringsmiljøer fra barnehage og ut grunnskolen, samt bidra til arenaer for samisk språk- og kulturutvikling.
Vi trenger ikke å bygge alt fra grunnen av. Vi har Vàrdobáiki språk- og kultursenter på Evenskjer som kan bistå med sin kompetanse innen både nordsamisk språk og kultur. I tillegg har Várdobáiki allerede en fot innenfor nye Narvik gjennom samarbeid med Henrik Kvandahl museet i Ballangen. Vi har det lulesamiske senteret Àrran på sørsiden av kommunegrensen med bred kompetanse på lulesamisk språk og kultur. Ressursene er der om vi bare vet å benytte oss av dem, og som et grenseløst folk er kommunegrenser mindre viktig for oss samer når tilbudene er tilpasset behovet.

Kjære Narvik-politikere; invitere Sametinget til en forpliktende samarbeidsavtale med sterkt fokus på barn og unge, inviter de samiske kraftsentrene vi har utenfor kommunen til å være med å bygge grunnsteinen for en inkluderende kommune også for de samiske språkene og vår kultur. Inviter kommunal- og moderniseringsministeren og kunnskapsministeren til en dugnad for både lule- og nordsamisk på nye Narviks samiske barns egne premisser. Morgendagens løsning på våre samiske språks utfordringer ligger hos barna, ikke i oversettinger av saksdokumenter.

Gjør det ingen har gjort før dere. Vær modig og vis vei - sett barnas språk aller først!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags