Hva betyr samisk forvaltningsområde?

Ikke tvil: Selv om Dagny Pettersen synes at det samiske flagget er vakkert, mener hun at det norske skal ha forrang.

Ikke tvil: Selv om Dagny Pettersen synes at det samiske flagget er vakkert, mener hun at det norske skal ha forrang.

Av
DEL

LeserbrevLeser i Fremover 14/11 et innlegg fra fire samiske foreninger fra Hinnøy, Ballangen, Salten og Bjerkvik. Disse henstiller til Narvik kommune om å si ja til forvaltningsområde for samisk språk.

Sametingspresidenten gir inntrykk av at Narvik skal/bør innføre samisk forvaltning.

De forklarer ingenting om hva dette egentlig betyr, så jeg undersøker litt på Regjeringa.no.

Der står det bl.a. at:

I forvaltningsområdet for samisk språk skal samelovens språkregler sikre retten til å

* bruke samisk språk i kontakt med offentlige organ

* møte samisk språk i offentlig sammenheng

* kunngjøringer fra offentlige organ som særlig retter seg mot hele eller deler av befolkningen i forvaltningsområdet, skal skje både på samisk og norsk.

* den som henvender seg på samisk til et lokalt offentlig organ i forvaltningsområdet, har rett til svar på samisk

(Betyr dette samisktalende saksbehandlere på alle nivå)?

* kommunestyret kan bestemme at samisk skal være likestilt med norsk hele eller deler av den kommunale forvaltning.

* ved vegskilting der flerspråklige stedsnavn benyttes, skal det samiske navnet stå først

Da spør jeg: Er det dette de samiske foreningene og samepresidenten vil, eller er det noe annet?

Hva vil samisk forvaltning egentlig bety økonomisk og ressursmessig. Hvem kan svare?

Den unge samen Nathaniel gir i sitt leserinnlegg 20.11 uttrykk for konkrete forslag til hva som er viktig for unge samer i Narvik og dette virker helt forståelig og støttes selvfølgelig.

Budsjettet som rådmannen har lagt frem for 2020 blir uten tvil ganske økonomisk krevende for Nye Narviks innbyggere.

Det samiske flagget er det vakreste flagget jeg vet med sirkelen som symboliserer sola og månen og fargene i rødt, grønt, gult og blått. Likevel ønsker jeg at vi skal være en norsk forvaltningskommune der det norske flagget har forrang og der Narvik står først.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags