Derfor er ETS en dårlig idè

VIL HA ETS: Disse håper nå at Tjeldsund og Skånland kan slå seg sammen til en ny Tjeldsund kommune – kanskje sammen med hele eller deler av Evenes. Bak fra  venstre: Eivind Kristoffersen (Tjeldsund Sp), Kyrre Grotnes (Tjeldsund FRP), Kjell Erland Pedersen (Rødt i Skånland), Tor Einar Fagereng (Skånland Venstre). Foran fra venstre varaordfører Odd-Are Hansen (Skånland SV), Laila Benjaminsen (Skånland Ap), Bjørn Hanssen (Tjeldsund Ap) og Jorun Heidi Olsen (uavhengig fra Tjeldsund). Foto: Ragnar Bøifot

VIL HA ETS: Disse håper nå at Tjeldsund og Skånland kan slå seg sammen til en ny Tjeldsund kommune – kanskje sammen med hele eller deler av Evenes. Bak fra venstre: Eivind Kristoffersen (Tjeldsund Sp), Kyrre Grotnes (Tjeldsund FRP), Kjell Erland Pedersen (Rødt i Skånland), Tor Einar Fagereng (Skånland Venstre). Foran fra venstre varaordfører Odd-Are Hansen (Skånland SV), Laila Benjaminsen (Skånland Ap), Bjørn Hanssen (Tjeldsund Ap) og Jorun Heidi Olsen (uavhengig fra Tjeldsund). Foto: Ragnar Bøifot

Artikkelen er over 3 år gammel

Skånland og Tjeldsund trosser fylkesmann - og rigger for en ny kommune. Helst med Evenes på laget.

DEL

LederKommunereformen har hatt til hensikt å skape nye og mer robuste kommuner. Det er for mange små kommuner i Norge - som allerde nå sliter med å gjennomføre lovpålagte oppgaver.

LES MER: Ordfører ikke informert om sammenslåingsplaner: – Lite profesjonelt 

LES MER: Vil gjøre Tjeldsund nesten fire ganger større

Det er Skånland som er motoren i en ny kommune. Det er på Evenskjer et naturlig kommunesenter. Problemet er at denne motoren er overmoden for overhaling - og at den var en av få kommuner fylkesmann i Troms i sin tilrådning mener at er så dårlig stilt, at en sammenslåing bør gjennomføres selv uten et posititvt vedtak i kommunestyret.

Ifølge fylkesmannen oppfyller ikke Skånland kommunereformens mål om at en kommune skal evne å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. Fylkesmannen peker på at kommunen innenfor flere sektorer har utfordringer med å levere gode og likeverdige tjenester til innbyggerne i tråd med lovfastsatte krav.

Et underkommunisert poeng med kommunereformen er å sikre enheter som klarer å være i forkant av samfunnsutviklingen og å sørge for et oppdatert og demokratisk forankret planverk. For Skånland, som faktisk har en liten flik av flyplassen på Evenes innenfor kommunegrensa, vil utviklingen av den militære virksomheten i regionen by på enorme muligheter - og utfordringer. Ifølge fylkesmann er (sitat): «Kommuneplanens arealdel er fra 2008, og kommunen mangler en samfunnsplan. Kommunen mangler kompetanse og kapasitet til å produsere digitale kart og oppmålingstjenester og kommunen mangler kompetanse og kapasitet innenfor samfunnssikkerhetsområde for å ivareta kravene i sivilbeskyttelsesloven. Kommunen mangler oppdatert kommuneplan. Kommunen løser alle sine utviklingsbehov gjennom bruk av reguleringsplaner og dispensasjoner. Kommunen mangler derfor overordnet politisk forankring til langsiktig arealbruk og samfunnsutvikling.»

Dette er klare ord for pengene fra fylkesmannen. En ny kommune, selv med et par tusen nye innbyggere fra Evenes og Tjeldsund, med enda mindre administrasjoner, vil ikke ha muskler til å ta kontrollen over en slik nyetablering. Fylkesmann i Nordland oppsummerer en slik kommune slik: En sammenslått ETS-kommune vil få et befolkningsgrunnlag på cirka 5.500 innbyggere, ha en relativt lik problemopphopning og et relativt begrenset løsningsrepertoar.

Samtidig må Harstad og Narvik - i samarbeid - legge solide planer for hele aksen mellom de to bysenterne. Med Hålogalandsbrua på plass i 2018 vil de to byene i større grad inngå i et felles bo- og arbeidsmarked. Med etaberingen av flystasjon og flere logistikkbedrifter på aksen vil det være mulig å utvikle sårt tiltrengte arbeidsplasser. Da må Narvik og Harstad ta ansvar og sammen sørge for at det er både attraktivt for de som kommer - og levelig for de som allerede er på plass.

Alene vil ikke ETS-alternativet ha muskler til dette. Derfor er det en dårlig plan å lage en ny kommune mellom Harstad og Narvik.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags