Bevar friluftslivfaglinja!

Flaggskip? – Våre ungdommer har reist langt for å få plass på friluftfagslinja. Vi mener Nordland Fylkeskommune burde markedsføre, støtte og være stolte av det unike tilbudet. Løft friluftlivsfaglinja opp og kall det flaggskip!, oppfordrer de tre mødrene i dette innlegget. Arkivfoto

Flaggskip? – Våre ungdommer har reist langt for å få plass på friluftfagslinja. Vi mener Nordland Fylkeskommune burde markedsføre, støtte og være stolte av det unike tilbudet. Løft friluftlivsfaglinja opp og kall det flaggskip!, oppfordrer de tre mødrene i dette innlegget. Arkivfoto

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi har noe å si om forslaget om å legge ned linjer ved Knut Hamsun Videregående skole. Vi er foreldre som bor i Troms, i Akershus og i Trøndelag. Våre ungdommer er elever ved friluftlivsfaglinja ved Knut Hamsun VGS, et studievalg vi er svært fornøyde med. Vi ønsker å komme med vårt foreldreperspektiv på hvordan vi opplever tilbudet ved skolen, og botilbudet på Hamarøy.

Å sende en ungdom på hybel for å være elev på videregående skole skiller vesentlig fra å ha sin ungdom boende hjemme. Ungdommene er sårbare, de ønsker å utforske sin selvstendighet samtidig som de trenger rammer og omsorg. Vårt første møte med Knut Hamsun videregående var en skolekultur preget av inkludering og fellesskap. Eldre elever tok fra dag en kontakt med våre nyankomne, og inkluderte de i elevkollektivet. Hva er vel bedre enn å bli spurt om interesser, få forklart når aktivitetene skjer og hvor tilbudet finnes? Skolen arrangerte helga før skolestart foreldremøte der lærere og skoleledelse presenterte skolen og viktig informasjon som var viktig i oppstarten. På det samme møtet stiller kommunen opp med hele sitt helseapparat. Når man bor langt unna er det godt å vite hvordan helsesøster ser ut, kunne navnet på kommunepsykologen og høre om hvordan legekontoret samarbeider med skolen i forhold til fravær. Kommunen har i tillegg rimelige hybler tilgjengelig like ved skolen og dermed kan nesten samtlige elever gå til skolen og ha sosial omgang på ettermiddagstid. Kommunen stiller sitt kulturtilbud disponibelt og idrettslagets sine aktiviteter er åpne for ungdommene som har flyttet til. Det bygges i disse dager ny klatrehall for å gi et enda bedre faglig tilbud i skoletida, og muligheter for å være i aktivitet på ettermiddager og i helger. Å bo på en enslig hybel i en by kan fort oppleves som ensomt. Vi mener det er mindre sjanse for å bli ensom som elev på Hamarøy fordi her blir du sett, hørt og verdsatt, også etter skoletid.

Elevene ved Knut Hamsun Videregående gjennomfører i stor grad skolegangen. Det er ikke tilfeldig. Kompetente lærere og et godt fagmiljø er på plass. I tillegg serveres frokost og et varmt måltid til en billig penge hver dag i kantina. Skolen har organisert miljøtjeneste som følger opp elevene etter skoletid og rykker ut dersom det skjer noe. Og det gjør det i denne fasen av ungdommene sitt liv. Hamsun Videregående skole har klart å skape trygge rammer, noe som gjør det trygt å være forelder mange mil unna. Elevene får trent mestring og selvstendighet, og etter årene på Hamarøy en ballast og bagasje som er gull verdt.

Våre ungdommer har reist langt for å få plass på friluftfagslinja. Vi mener Nordland Fylkeskommune burde markedsføre, støtte og være stolte av det unike tilbudet. Løft friluftlivsfaglinja opp og kall det flaggskip! Dette er så vidt vi vet den eneste linja i landet der elevene kan kombinere friluftslivsfaget med studiespesialisering, og våre håpefulle er beviser på at dette kan trekke til seg elever fra hele landet. Norsk ungdom har de siste årene vist en sterk interesse for friluftsliv, og vi ser at det virker motiverende å kombinere teorifag med friluftlivsfag. Elevene tilegner seg en helt unik kompetanse som vi mener vil være svært nyttig i senere studier og jobbsammenheng. Behovet for bevegelse, satsing på friluftsliv og fokus på folkehelse vil være svært sentral i de fleste profesjonsutdanninger. Naturen som arena for rekreasjon, rehabilitering og forebygging er en naturlig del av yrkesgrupper for lærere, sykepleiere, barnevernspedagoger, vernepleiere og psykologer. Å ta med barn og sårbare grupper med ut i naturen krever grundig kompetanse og langvarig erfaring med friluftsliv. Reiselivsnæringa er i rivende utvikling og har et skrikende behov for entreprenører og guider som kan organisere og følge turister på kortere og lengre turer. Våre ungdommer har kompetanse og interesse til å bidra til å utvikle denne næringa videre.

Vår tids ungdomsgenerasjon er med rette bekymret for framtida og for hvordan vi skal organisere våre liv for å unngå klimakrise og tap av naturmangfold. De trenger en grunnleggende forståelse for sammenhengene mellom natur, miljø og samfunn. Barn og unge som er i naturen, bruker naturen til rekreasjon og sanking, vil være interessert i å ta vare på den. En bærekraftig tankegang er svært nødvendig for at våre unge som skal håndtere et økt press på naturen og dens ressurser.

Vårt sterke håp er at friluftlivsfaglinja får leve videre. Ungdommene trenger den.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags