Flere innvandrere skal ut i arbeid og utdanning

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.IFor noen uker siden fikk jeg dele ut Mangfoldsprisen 2019, statens pris til virksomheter som på en fremragende måte tar i bruk kompetansen til innvandrere. Da jeg spurte vinneren Matbørsen AS hva som er årsaken til at de lykkes, svarte de at de har forstått at innvandrere er en ressurs med kompetanse.

Det er god påminnelse. Alle har vi noe vi kan, og alle kan bidra med noe. At flest mulig av Norges innbyggere deltar i arbeidslivet, er viktig for et bærekraftig velferdssamfunn. Men det å ha en jobb å gå til er også viktig for den enkelte. Derfor foreslår regjeringen at vi skal bruke rundt 310 millioner kroner til målrettede integreringstiltak. Flere skal kunne ta grunnskole og videregående opplæring eller fagbrev slik at de kommer ut i jobb og høyere utdanning.

Flere skal fullføre og bestå videregående opplæring

Fullført videregående eller fagbrev er inngangsbilletten til videre utdanning eller jobb i det norske samfunnet. For innvandrerungdom med kort botid i Norge, kan kunnskapshullene være for store til at man klarer å fullføre og bestå videregående. Derfor vil regjeringen gi flere ungdom et bedre tilpasset tilbud, og øker satsingen på kombinasjonsklasser med 25 millioner kroner i 2020, her kan elevene få påfyll av grunnskole samtidig som de får begynne på videregående. Det vil gjøre at om lag 3 000 ungdommer vil kunne få dette tilbudet, over dobbelt så mange som fikk det i 2018. Vi vil også styrke områdesatsingene i Oslo og Drammen, og setter av 10 millioner kroner til det i 2020. Midlene skal blant annet bidra til at flere unge fullfører videregående opplæring.

Et fritt og åpent samfunn

Det er viktig at ungdom ikke bare får ta utdanning, men at de også får leve frie og selvstendige liv. Ungdom som vokser opp i Norge skal få velge kjæresten sin selv, og hva de vil studere – akkurat som alle andre. Derfor må de som er utsatt for negativ sosial kontroll få god hjelp, og i statsbudsjettet prioriterer vi kampen mot negativ sosial kontroll med 20 millioner kroner. Det vil gi til sammen 51 minoritetsrådgivere i hele landet som kan gi råd til elever med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for et krysspress og negativ sosial kontroll.

Språk er nøkkelen

Det er også viktig at voksne innvandrere får formell kompetanse, og at de lærer språket godt. Og da må norskopplæringen for voksne bli bedre. Derfor vil vi styrke kompetansen til lærerne i norskopplæringen ved at lærere kan få stipend til videreutdanning i norsk som andrespråk. Regjeringen foreslår å doble beløpet til totalt 8 millioner som gjør at om lag 200 lærere kan få stipend.

God integrering er en tydelig prioritering fra regjeringens side. Vi skal ta godt vare på de menneskene som kommer, og talentet og ressursene de har med seg. Men skal vi få til det, trenger vi å gi flere formell kompetanse.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags