Kjære fylkesråd, «hvordan våger dere»? Og, kjære fylkesting, hvordan kan dere gjøre dere fortjent til vår tillit?

Narvik videregående skole studiested Solhaugen

Narvik videregående skole studiested Solhaugen Foto:

Av
DEL

LeserbrevJeg har i 19 år vært fellesfaglærer i programområdet Medier og kommunikasjon hvor jeg underviser i samfunnsfag og norsk. I mine samfunnsfagtimer har jeg alltid fokus på det samfunnet vi lever i på den aktuelle skoletimens dato, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hver time starter med ukas nyheter. Jeg har alltid fokus på at elevene skal bli bevisste på at de har, og må gripe, den muligheten de har til å påvirke. I Norge har vi fire aksjonskanaler for å påvirke samfunnsutviklingen: Du kan aksjonere ved for eksempel å gå i fakkeltog. Du kan bruke media, for eksempel leserinnlegg i aviser og i ulike sosiale medier. Du kan organisere deg, for eksempel i Utdanningsforbundet, og, sier jeg til mine elever, uansett, du må bruke valgkanalen og gi din stemme. Alle aksjonskanalene har blitt brukt for å påvirke den politiske beslutningen i struktursaken for videregående skoler i Nordland fylke.

Har vi påvirket dere fylkestingspolitikere? Nei! På Narvik vgs har dere lagt ned programområdene Musikk, dans og drama, Kunst, design og arkitektur, og nå protokollfører fylkesrådet forslag om å legge ned Medier og kommunikasjon ved Narvik vgs. Hva vil fylkestinget gjøre?

Mine elever leser og diskuterer alle partiprogrammene til partiene på lokalt, fylkeskommunalt og nasjonalt nivå, og de leser programmene til ungdomspartiene. Og hva sier dere politikere? Jo, alle partier vil satse på utdanning! Kan det bli bedre, vi er alle enige. Utdanning er den viktigste suksessfaktoren i et samfunn som har dekket primærbehovene.
Dere politikere må ikke glemme at det er en åpenbar sammenheng mellom et velfungerende demokrati og ungdommens muligheter til å velge en utdanning. Et mangfold av studietilbud i vår videregående skole er viktig for periferien, for distriktene og for menneskene som bor her.

Mange av våre elever på Medier og kommunikasjon tar høyere utdanning og har utdannet seg videre innenfor yrker som: fotograf, sykepleie, medieviter, pilot, ingeniør, lærer, journalist, filmskaper, grafisk designer, tekstforfatter, grunder, sangartist og lege. De oppfyller fylkets mål om at Nordland fylke skal ha en høyere andel av befolkningen som tar høyere utdanning. Men noen av våre elever har også fått et meningsfylt arbeidsliv hos Agenda AS i Narvik som er en arbeids- og inkluderingsbedrift med et hovedmål; å få mennesker ut i arbeid hvor hvert enkelt tiltak tilpasses de ulike utfordringene den enkelte står overfor. Vi lærere får mange tilbakemeldinger fra tidligere elever som forteller om hvordan de bidrar med sin kunnskap og kompetanse i arbeidslivet.

Så hvorfor, kjære fylkesting, hvorfor er det skolestrukturen som skal dekke innsparingen som fylket må ta? Innerst i Ofotfjorden, og i omlandet rundt, fra Liland i Evenes til Tysfjord i sør, bor det elever, det vil si mennesker, som søker videregående opplæring på Narvik videregående skole. Dette er mennesker. Mennesker som individer, mennesker som har sine egne drømmer, og mennesker som har sine spesielle utfordringer.

Studiespesialiserende programområde på videregående skole må ikke være det eneste tilbudet for alle elever som ønsker studiekompetanse, selv om det er den mest gunstige kortsiktige økonomiske løsningen for fylkeskommunen.

Hvordan, kjære fylkestingspolitikere kan dere gjøre dere fortjent til vår tillit? Jo, dere kan høre på elevene som ønsker Medier kommunikasjon som et studieforberedende løp. Dere kan høre på næringslivet i Narvik som sier at lokalsamfunnet trenger mennesker med denne studiekompetansen. Dere kan høre på rektor ved Narvik vgs som skriver til dere fra innspillsmøtet i Narvik: På studieforberedende utdanningsprogram vil det være relativt enkelt å samordne undervisningen slik at elever fra forskjellige utdanningsprogram som skal ha samme fag får sin opplæring i felles grupper. Vi ber om at utdanningsprogrammene Medier og kommunikasjon og Salg, service og reiseliv blir søkbare, og at skolen får ressurser til å drifte 5 klasser innenfor studieforberedende utdanningsprogram».

Dere kan se på tallene, hvor mye er det å spare på å ikke gjøre Medier og kommunikasjon søkbar for ungdommene? Vi ber ikke om flere klasser. Vi ber om at ungdommer som ønsker Medier og kommunikasjon skal få fortsette å velge dette løpet mot studiekompetanse. Løsningen er at Narvik vgs selv får organisere de fem studieforberedende klassene som fylket har lagt til skolen.

Du kjære politiker, kan vise ungdommen, og vi andre som stemmer på deg, at du holder det partiet ditt lover. Kunnskap og intergreringsminister Jan Tore Sanner har sagt at klasserommet er landets viktigste rom, ikke stortingssalen eller møterommet på jobben. Medier og kommunikasjonsklasserommet har vært det viktigste rommet for mange elever i 20 år. Ikke steng det!

Vis oss at dere satser på ungdommen og et mangfold i utdanningstilbudene i lokalsamfunnene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags