SP, AP, SV og KrF - Videregående skole til alle eller bare til de som bor i byene?

Christina Skarheim Kristoffersen

Christina Skarheim Kristoffersen Foto:

Av
DEL

LeserbrevSenterpartiets vedvarende fokus på nærhet til tjenester og like muligheter for alle, over hele landet og uansett postadresse, har ikke overraskende bred appell i et land der en stor del av innbyggerne bor spredt, utenfor de største byene. Valgresultatet ble meget bra for Senterpartiet i Nordland Fylke og sammen med AP har partiet ansvar for de videregående skoler i Nordland Fylke.

Men hvordan forvalter Senterpartiet sin politiske makt?
I Fylkestings-sak 210/2019 - 19/117724 – «Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland skoleåret 2020-2021», som skal behandles av Fylkestinget på samlingen 2. desember fremkommer følgende: «Forslaget til tilbudsstruktur for skoleåret 2020-21 innebærer en beregnet innsparing på ca. 25 mill. kr. på årsbasis. Besparelsen for høsten 2020 er beregnet til 12,1 mill. kr.»

Forslag til endringer resulterer i at 29 tilbud over hele fylket er foreslått lagt ned. I tillegg foreslår SP, AP, SV og KrF en avvikling av Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg og å utrede om fylket fortsatt skal et maritimt sikkerhetssenter på Gravdal.

Synkende elevtall og nye økonomiske rammer er argumentasjonen som brukes som grunnlag for å redusere omfanget av tilbud på skolene.

Men, er det slik? Nei, antall 16 åringer i Nordland i 2019 er 2 873 og vil holde seg på dette nivået frem til år 2024. I årene 2024 -2027 vil antallet være høyere enn i 2019 med en topp i 2026 på 2979. Først fra år 2028 vil Nordland få færre 16-åringer og frem til 2034 vil antall 16 åringer bli redusert med 282.

Nordland Fylkeskommune har alltid hatt god økonomi og vil fortsatt ha god økonomi til tross for at et endret inntektssystem har resultert i en omfordeling mellom fylkene. Det nye inntektssystemet som ble innført fra 2015 har for 2020 (sammenlignet med 2019) økt rammetilskudd til Nordland Fylke med 117 mill. kr, hvorav tilskuddet til utdanning øker med 8 mill. kr. Derfor er heller ikke økonomi et godt argument for å redusere tilbudene.

Fylkeskommunen praktiserer strenge regler for økonomistyring. Nordland Fylke har er krav til resultatgrad på 4 %, som betyr at 264 mill. kr (2020-budsjett) avsettes til investeringer og fond. Jeg er også tilhenger av å spare for å møte dårlige tider, men når pengene brukes til kjøp av kraftaksjer og til å finansiere Europeisk kulturhovedstad (Bodø), så tenker jeg at Fylkeskommunens budsjett har blitt en lekegrind for noen politikere som ikke prioriterer Nordlands innbyggere.

Fremskrittspartiet vil på Fylkestinget 2. desember fremlegge et alternativt budsjett som sikrer et desentralisert tilbud til våre unge i Nordland fylke. Vi håper SPs representanter vil støtte vårt alternative budsjettforslag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags