Fatt skolevedtak til elevenes beste

BESTANDIG: Det er på tide at våre politikere ser på hvordan de kan bygge opp de videregående skolene i Nordland med tilbud som kan bestå over mange år, og som sikrer skolenes eksistens, skriver Bjørnulf Schanche. Illustrasjonsfoto

BESTANDIG: Det er på tide at våre politikere ser på hvordan de kan bygge opp de videregående skolene i Nordland med tilbud som kan bestå over mange år, og som sikrer skolenes eksistens, skriver Bjørnulf Schanche. Illustrasjonsfoto

Av
DEL

MeningerDet vanskelige arbeidet med skolestrukturen i de videregående skolene i Nordland pågår for fullt. Det politikerne enes om, vil ha betydning for tusenvis av elever og lærere skoleåret 2020-2021. Skolenes landsforbund Nordland maner til sunn fornuft. Ja, kjære fylkespolitikere. Fatt vedtak til elevenes beste!

Hver høst legges strukturen for det videregående skoletilbudet i Nordland fylke. Fylkestinget vedtar den endelige strukturen på sitt møte like opp under jul. Situasjonen nå er at fylkeskommunen skal spare 400 millioner kroner – kutt som også vil ramme videregående opplæring, selv om dette er det største ansvarsområdet. Skolenes landsforbund Nordland har forståelse for at kuttene må komme, men det er på høy tid at prosessen med utforming av skolestrukturen får et konstruktivt fortegn.

Det er på tide at våre politikere ser på hvordan de kan bygge opp de videregående skolene i Nordland med tilbud som kan bestå over mange år, og som sikrer skolenes eksistens. For eksempel gjennom å etablere og videreføre skoletilbud som har tette bånd til næringsliv/virksomhet i lokalmiljøet. På denne måten vil skolene få mulighet til å bygge opp og opprettholde kompetente fagmiljøer, med både gode lærerkrefter og utstyr. Det vil gi forutsigbarhet for elevene, for næringslivet og for den videregående skolen.

Meløy videregående skole har en avdeling på Inndyr, hvor de har utdanningsprogrammet naturbruk (de såkalte blå fagene). Inndyr har nærhet til det rette næringslivet, gode lokaler og utstyr, og godt kvalifisert personale, og har høy søking fra ungdommer som ønsker å ta akkurat denne utdanningen på denne skolen. Søkerne kommer fra både nærområdet, og fra resten av Nordland samt andre fylker.

Suksessen på Inndyr bør være et eksempel til etterfølgelse andre steder og for andre utdanningsprogram. I arbeidet med ny skolestruktur, må politikerne se på områder der man får utnyttet de økonomiske og menneskelige ressursene på beste måte. Bare slik greier man å skape en distriktsvennlig og stabil skolestruktur for Nordland fylke.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags