Ny Ungdomsskole og veien dit

Framnes ungdomsskole

Framnes ungdomsskole Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerBudsjettkameratene i AP,SV, KrF, Rødt og MDG vedtok i bystyrets budsjettmøte 8. desember sammenslåing av Framnes og Parken Ungdomsskoler fra neste skoleår, altså effektivt fra august 2017.

Har de samme folkevalgte fullstendig glemt hva de vedtok i juni (mot 4 stemmer)??

Bystyresak 051/16 har følgende vedtak:

 “1. Det utarbeides videre med (forprosjekt) ny felles ungdomsskole lokalisert til dagens Parken ungdomsskole:

a) Dimensjonert for inntil 600 elever (elever fra dagens Ankenes, Bjerkvik, Framnes og Parken vurderes samlokalisert).

b) Dimensjonert for elever fra Framnes og Parken.

c) Dimensjonert for elever fra Framnes, Parken og Bjerkvik.

d) Dimensjonert for elever fra Framnes, Parken og Ankenes. Det nye bygget skal utredes for både pedagogiske og økonomiske konsekvenser i alle alternativ. I tillegg skal det utredes å opprettholde Framnes til ny skole er ferdigstilt. (vår understreking) Elevene på Parken skal vurderes samlokalisert på Framnes i byggeperioden.

2. Dagens skolestruktur på barnetrinnet opprettholdes.

3. Det utredes alternative finansieringskilder enn låneopptak for rehabilitering/nybygging av nye skoler i sentrum.

4. Det utredes ny barneskole i Narvik sentrum til erstatning for dagens Frydenlund skole. Prosessen gjøres parallelt med utredning av ny ungdomsskole.

5. Øvrige barneskoler skal, over tid, rehabiliteres som foreslått i skolestruktur-rapporten.

6. Komite for omsorg, oppvekst og kultur holdes orientert underveis i arbeidet.”

I juni 2016 bestiller de (nok en utredning) fra Rådmannen, og i desember samme år vedtar de sammenslåing uten at utredningen er ferdig - eller er dette løst med den klassiske “noen av oss har snakket sammen” ? Hva er det dere holder på med?

Flertallet må slutte å belaste administrasjonen - og fjerne alle hindre og usikkerhet i forhold til å skaffe byen ny ungdomsskole og ny barneskole gjennom prioriteringer.

I vedtatt budsjett og økonomiplan så er det ikke penger til å bygge 2 skoler, slik som flertallet velger å disponere kommunens penger.

Vårt fellesforslag med FrP frigjør midler til 2 nye skolebygg og idrettshall.

For å finansiere ny barneskole så må AP, SV, KrF, Rødt og MDG vedta ny ungdomsskole med Framnes, Parken og Ankenes. Og kanskje Bjerkvik. Det er kun slik de kan frigjøre midler til å betale for ny barneskole. Eller skal de løse dette gjennom enda flere innskrenkninger i skolebudsjettet slik de gjorde for 2016?

Vi ønsker alle elever, foresatt og lærere en God Jul og et Godt Nyttår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags