Time–out?

Flyfoto, Narvik, Frydenlund, Demag, LKAB, Narvik rådhus, rådhuset, jernbane, malmkai

Flyfoto, Narvik, Frydenlund, Demag, LKAB, Narvik rådhus, rådhuset, jernbane, malmkai Foto:

Av
DEL

MeningerOverskriften er hentet fra idretten – fortrinnsvis lagidretter som basketball og handball. Når et lag ligger under, eller har tydelige svakheter i spill, kan en god trener forlange «time- out». En ny taktikk eller strategiske endringer kan bringe laget ut av en frustrerende spillestil som bare motstander tjener på. «Time - out kan igjen bringe laget på offensiven.

En «time – out er faktisk ikke bare nyttig i lagidretter. Vi kan selv trenge et slikt nødvendig avbrekk for å endre uheldige sider i vår livsstil. Travle politikere burde også benytte seg av denne muligheten – også våre lokale politikere. Her er jeg ved mitt poeng.

Som tidligere ordfører burde man vel være særdeles forsiktig med ¨gi råd til dagens lokalpolitikere. Selvsagt er det også slik at enkelte politiske vedtak skulle en i ettertid ønske annerledes. Likevel føler jeg at en ikke er fratatt retten til å ytre seg.

STORE ENDRINGER

Narvik kommunes innbyggertall har ikke endret seg vesentlig de siste tjue årene. Grunnene til dette er mange, og årsakene til dette trenger en hel avhandling. På tross av dette faktum står bysamfunnet foran vesentlige endringer i bygningsmassen. Den fysiske utformingen av byen kan i løpet av få år endres totalt. Her er jeg ved min innledning – Time out. Burde vi ikke sette oss ned å ta en grundig gjennomgang av det som skal skje?

Ny videregående skole vil bety rivning av Frydenlund v.g.skole. Det er ikke bare min nostalgiske del av hjernen som stiller spørsmål om fornuften i et slikt vedtak. Skulle et slikt vedtak bli en realitet, vil et av få praktbygg i kommunen vår være jevnet med jorden. Et knapt flertall i bystyret reddet byens rådhus fra en lignende skjebne. Med hånden på hjertet tror jeg byens befolkning er takknemlig for dette.

Ny videregående skole vil bety at Oscarsborg og Solhaugen v.g skoler vil stå tomme. Har man noen klare planer for hva disse bygninger skal benyttes til? Nytt sykehus skal bygges på Furumoen – hva med det gamle?. Villaveien skole er allerede ute av funksjon – hva med fremtiden til dette praktbygget, som i tillegg er verneverdig? Teknisk rådhus er etter det jeg erfarer ikke lengre i bruk. Ny brannstasjon er planlagt i Teknologibyen. En arkitektkonkurranse har lansert fantastiske muligheter for dette kvartalet. Haken er vel imidlertid økonomi. Realisering av ideer som kom fram her, er totalt avhengig av private investeringer. Noen interesserte der ute?

Ny ungdomsskole skal bygges hvor Parken u.skole ligger i dag – hva med nåværende ungdomsskole på Framnes?

Mer enn noe annet trenger bydelen Frydenlund ny barneskole – hvor skal den plasseres?

NYE MULIGHETER

Til neste år åpner Hålogalandsbrua. Dette betyr at et område større en Narvikhalvøya vil ligge ca ti minutter fra sentrum. Bjerkvik, Gratangen og Evenes vil være adskillig nærmere. Bør disse fakta vektlegges i en framtidig planlegging av bysamfunnet?

Indre havn ble i sin tid lansert som indrefileen i Narvik – i dag fremstår dette området som en mer eller mindre lagringsplass for tilfeldig skrap. Har eieren – Narvikgården gjort seg noen tanker om områdets framtid?

Ballangen som snart blir en del av Narvik kommune har enorme arealer. Her foreligger fantastiske planer om bygningsmasser for datalagring – bør ikke realisering av slike planer inngå i en fysisk planlegging av «nye» Narvik.

På bakgrunn av dette tror jeg det kan være nyttig se på muligheter for en fysisk utforming av bysamfunnet som tar hensyn til en fremtidsrettet byplanlegging. Tilfeldige innspill bør ikke få råde grunnen. Det er vi – ikke fylkespolitikere som skal bestemme hvor en fremtidig videregående skole skal ligge. Vi bør bevilge oss tid. Vi bør bevilge oss gode rådgivere – og ikke minst vi bør bevilge oss gode samtalefora hvor vi kan diskutere hvordan vi vil at byen vår skal se ut i framtida.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags