Åpent brev til de som tar avgjørelser for fremtiden:

Framnes ungdomsskole og Parken ungdomsskole er vedtatt slått sammen til en skole, det å få ny skole er noe både elever og lærere ser fram til.

Selv om vi gleder oss til ny skole, vil vi som personale på Framnes be om at det fattes vedtak som gjør prosessen fram til ferdigstilt skole forutsigbar.

Det vi frykter er kaotiske forhold, noe som vil gjøre arbeidsforholdene svært dårlige for elever, lærere, renholdere og andre involverte.

Hva er planen?

En fullstendig sammenslåing fra høsten 2017, en midlertidig drift i to bygg men noen trinn på Framnes i et uklart tidsrom?

For oss som står midt oppi dette ser det ikke ut til å foreligge noen plan for hvordan dette skal gjøres.

Vi finner det merkelig at man ikke ønsker å vedta en ny skolestruktur først.

Et scenario der alle elevene fra begge skolene samles på Parken, samtidig som det foregår full byggeaktivitet for å lage ny skole samme sted, er heller ikke ideelt for de som fysisk skal bygge der.

Byggeprosessen vil bli både raskere og rimeligere hvis det kan bygges uten at elever og ansatte går omkring i et anleggsområde?

Jfr. oppussingen av rådhuset.

I tillegg slipper alle byggestøv- og støy i perioden byggingen pågår og de sikkerhetsmessige forholdene vil bli ivaretatt.

Vi er skeptiske til at det kommuniseres for lite om rekkefølgen i prosessen.

Er det fattet vedtak om bygging av ny ungdomsskole? Hvor lang tid beregnes det for eksempel fra tegning til ferdig skole?

Er det tatt hensyn til de trafikale forholdene under byggeprosessen?

400 elever, samt alle ansatte, skal jobbe i den eksisterende bygningsmassen mens anleggsmaskiner kjører ut og inn rett ved E6-og et svært trafikkert kryss.

Det bør også påregnes økt personbiltrafikk som følge av at antallet elever og ansatte økes betydelig.

Er dette lurt?

Hvis det satses på et sammensurium av bygging, flytting og undervisning på et sted, kan vi i verste fall ende opp med flere kull elever som lever i midlertidighet av støy/støv.

Vil du være en av de som er med på å vedta slike forhold?

Dette handler ikke bare om penger, det handler tross alt om å investere i byens framtid.

Man ønsker ikke å risikere at flere kull i de nærmeste årene skal få sin ungdomsskoletid svekket fordi planleggingen av ny skole ikke er god nok.

Vi ønsker at det kommer på plass en plan som ivaretar menneskene som skal fungere i framtidens ungdomsskole.

Vi må investere i en god skole og fremtiden til ungdommen i Narvik by.

Vi ber om at dere, som politikere, tar dette til etterretning og fatter et vedtak som ikke utelukkende er basert på kortsiktige økonomiske hensyn.

Vi er klare til sammen å lage en fantastisk ungdomsskole i et nytt bygg, vi ber bare om ordnede forhold mens prosessen pågår.

Det pedagogiske personalet v/Framnes ungdomsskole