– Vi har diskriminert en hel gruppe småviltjegere

Illustrasjonsfoto

Illustrasjonsfoto Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I alle år har vi, Grunneierlaget Fiktiv, solgt jaktopplevelser til småviltjegere som ønsker å jakte ryper og annet småvilt i våre fjell- og skogsterreng. Det skal vi også fortsette med, men diskrimineringen av en gruppe jegere i denne sammenhengen er det slutt på, skriver artikkelforfatteren, Knut Sollid, i nordnorskdebatt.no

Ikke én sau i marka

Fra jaktstart 10. september har vi hvert år solgt jaktkort bare til jegere som ikke har med seg hund på jakt. Jegere med hund har ikke fått slippe til før etter 1. oktober, etter at buféet er hentet til gårds. Da har jegerne med hund fått tilgang til jakt mot å bevise at hundene deres har vært gjennom aversjonsdressur på sau (bufe-bevis).

Dette gjelder selv om det ikke er en eneste sau igjen i marka. Jegerne med hund har også måttet betale høyere dagspris pr. skutt rype sammenlignet med dem som jakter uten hund. Med en begrensning på antall ryper hver jeger kan skyte pr. dag – uavhengig av om de jakter med eller uten hund – betyr det at prisen pr. rype blir høyere for dem som jakter med hund.

Det ble en vekker for oss alle!

Dette er måten de aller fleste grunneierlag forvalter småviltjakt på i sine områder i dag (ref. annonse i avisa Nordlys torsdag 6. september 2018, side 34-35, som gir oversikt over flere grunneierlags adgang til, og regler for småviltjakta i kommunene Tromsø, Karlsøy, Balsfjord og Skjervøy for 2018).

Under siste årsmøte hadde vi invitert personer fra naturforvaltningen for å informere oss slik at vi skulle få en grundig drøfting av hvordan vi på mest fornuftig måte skal forvalte småviltbestanden i årene som kommer. Det ble en vekker for oss alle!

Bag Limit

Det er mange forhold som regulerer bestanden av småvilt. Blant disse er klimatiske forhold, spesielt i klekke-/ynglingstiden (vår, tidlig sommer). Det er bestanden av predatorer (rovfugl, rovdyr). Til en viss grad vil også jegernes uttak av småvilt (ryper, spesielt) påvirke småviltbestanden, spesielt i geografisk mindre områder.

Det siste er da også vår begrunnelse for å sette et dagsbegrenset uttak av ryper for hver jeger vi selger jaktkort til, såkalt «bag limit»/dagskvote. Også i fortsettelsen vil vi sette en daglig «bag limit». Vi kommer også til å begrense kortsalget til et visst antall kort pr. dag. På årsmøtet ble vi også enige om å iverksette årlige rypetakseringer ved hjelp av stående fuglehunder. Dette vil i framtiden gi oss en bedre pekepinn på hvordan rypebestanden i grunneierlaget «har det». På det viset håper og tror vi at vi i mange generasjoner framover kan tilby attraktiv småviltjakt for mange.

Human jakt må også omfatte småviltjakt

Miljødirektoratet har en forskrift som omhandler utøvelse av jakt, felling og fangst. Forskriften inneholder kommentarer, instrukser og avtaler. Det er et krav at jakt, felling og fangst ikke skal påføre viltet unødige lidelser. Her står det blant annet at «problemer med skadeskyting under jakt må vies oppmerksomhet. For å sikre at påskutt og skadet vilt blir avlivet så raskt og effektivt som mulig, er det påbud om tilgang til prøvet og godkjent ettersøkshund ved jakt på elg, hjort og rådyr».

Miljødirektoratets forskrift om human jakt gjelder altså bare for storvilt. Men mange, blant annet vårt grunneierlag, mener at human jakt også må omfatte småviltjakt. Derfor starter vi årets småviltjakt med å åpne for rypejegere som jakter med hund og bufe-bevis. Jakthundene (stående fuglehunder) vil kunne påvise skadeskutt rype som gjemmer seg. De aller fleste vil også bringe disse tilbake til jegeren (apportere). Dermed er det langt større sjanse for at de rypene som skytes også faktisk er med i den enkelte jegers «bag limit»/dagskvote.

For hver fugl man skyter, er det én og en halv som blir skadeskutt

Det finnes undersøkelser som antyder at for hver fugl man skyter, er det én og en halv som blir skadeskutt. Erfaringer tilsier også at en støkkjeger (jeger uten hund) – i flere tilfeller enn en jeger med hUnd skyter, og feller, rype(r) som ikke blir med i sekken hjem, fordi skadeskutte ryper er flinke til å gjemme seg og vanskelig å finne.

Dermed blir «regnestykket» rimelig enkelt: Når hver jeger har lov å skyte bare tre ryper pr. dag, er det naturligvis større sjanse for jegeren med hund å finne alle tre, også de to skadeskutte, og så avslutte dagen med tre felte ryper i sekken. Da ligger ingen skadeskutt rype(r) igjen i marka. Den rypa som ikke blir funnet går en langsom død i møte. Den blir heller ikke rapportert som fangst, hvilket er uheldig for videre forvaltning.

Vårt grunneierlag innser at vi har diskriminert en hel gruppe småviltjegere ved å nekte dem adgang fra første jaktdag, 10. september. Ikke bare det; vi har – på sett og vis – også snudd vår egen forvaltning av rypebestanden på hodet ved å åpne bare for jegere som i noen tilfeller skyter flere fugler enn de bærer med seg hjem, mens de som finner alle rypene de skyter har blitt holdt utenfor.

Tre ryper i sekken, men fire ryper er skutt

Støkkjegeren får altså ikke hjelp av en skarp hundenese til å finne den skadeskutte rype slik at den effektivt kan avlives. Rypa blir offer for en langsom død. Og jegeren, som har bare to ryper (fra tidligere på dagen) i sekken, lar ikke sjansen gå fra seg idet et nytt rypekull tar til vingene. Det blir treff, og på siste del av hjemvegen ligger det tre ryper i sekken; lovlig «bag limit» altså! Men: fire ryper er skutt og felt (ikke bare de tre som jegeren har i sekken).

Vårt grunneierlag innser at vi har diskriminert en hel gruppe småviltjegere ved å nekte dem adgang fra første jaktdag, 10. september. Ikke bare det; vi har – på sett og vis – også snudd vår egen forvaltning av rypebestanden på hodet ved å åpne bare for jegere som i noen tilfeller skyter flere fugler enn de bærer med seg hjem, mens de som finner alle rypene de skyter har blitt holdt utenfor.

Vi legger bak oss vår diskriminerende holdning,

Grunneierlagets årsmøte ser også det ulogiske ved at jegere med hund har måttet betale høyere dagsavgift (f.eks. 300 kr/dag) enn de som har jaktet uten hund (f.eks. 200 kr/dag), men begge har samme «bag limit på tre ryper/dag». Det er derfor naturlig at prisen for å jakte blir den samme, enten du jakter med eller uten hund.

Dermed legger vi bak oss vår diskriminerende holdning, som vi også mener er urettferdig. Vi går i fortsettelsen inn for et mest mulig forsvarlig og riktig forvaltningstilbud til småviltjegerne der jegere som jakter med hund vil bli prioritert foran støkkjegere – med begrunnelse som nevnt foran.

Skitt jakt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags