SV tar kampen for kulturen, også for oss i nord

Nordland SVs 1.kandidat, Mona Fagerås

Nordland SVs 1.kandidat, Mona Fagerås

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev:Kultur gjør samfunnet rikere og gir menneskene bedre muligheter til å utvikle sine egne, skapende evner. Kultur har en sterk egenverdi, samtidig bidrar kultur til helse og livskvalitet. Vi trenger kultur for å utfordre etablerte sannheter og sprenge grenser. Kultur gjør oss klokere og hjelper oss å forstå og utvikle oss selv og vår relasjon til andre.

SV vil ha en kulturpolitikken som sikrer alle mennesker tilgang til et mangfoldig kulturtilbud. SV vil at kultur skal være tilgjengelig og gis vekstmuligheter i små og store lokalsamfunn. SV vil ta kampen for en kulturpolitikk som sikrer kulturtilbud og kulturinstitusjoner i hele landet. Vi vil ha regionale tilbud som er fleksible og tilgjengelige, og som kan gi store opplevelser også på små steder i landet vårt.

SV vil sikre og videreutvikle den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken, fordi det betyr kulturtilbud av høy kvalitet til barn og unge og til eldre. "Den kulturelle skolesekken" bidrar til å utjevne forskjeller blant barn og unge, den gir alle barn tilgang til kulturtilbud. Og "den kulturelle spaserstokken" kan være med å skape en mer meningsfull alderdom for mange eldre.

Sv vil at i skolen må alle få muligheten til selv å utvikle sine kunstneriske evner. På sikt vil SV at kulturskolen skal ha gratis tilbud til alle barn og unge, og noe av kulturskolens tilbud bør bli en integrert del av skoledagen.

SV vil at aktive og kvalifiserte kunstnere skal kunne leve av sin kunst og ha arbeidsvilkår som gjør dem istand til å skape kunst og kultur av høy kvalitet. Vi vil arbeide for at kultur og kunstinstitusjoner skal være spredt utover hele landet.

Ildsjeler i lokale lag og foreninger, bidrar til å bygge demokratiet og til å motvirke sosiale forskjeller. Frivillig aktivitet, gjennom lag og foreninger, skaper en stor merverdi for samfunnet. På mange måter kan vi si at dette fungerer som lim i samfunnet, og denne verdien må tas vare på. SV vil ta kampen for å sikre gode rammevilkår for frivillig aktivitet.

Bibliotekene er viktige kulturarenaer og skal være gratis og tilgjengelige for alle. Bibliotekene skal få mulighet til å videreutvikles slik at de kan være gode møteplasser for enkeltpersoner og grupper i lokalsamfunnene.

Våre kulturminner er vår felles historie og SV vil arbeide for at de tas vare på. Bygningsvern, museum og verdensarvområder, er noen eksempler på områder der SV vil ha økt satsing.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags