Kampen om flyplassen er vel et tapt slag slik det ser ut i dag.

Jeg er litt usikker på om sentrale myndigheter/arbeidstakerorganisasjoner  har vurdert bevaring av flyplassen så lenge byggingen av nybrua er i foregår..  Bygging av enhver bru av en slik størrelse vil  jeg tro krever optimal sikkerhetslogistikk om katastrofen skulle ramme anleggsområdet.

En ulykke ved et slikt prosjekt kan plutselig stille krav om støtte fra større sykehus og da vil ambulansefly for pasienttransport være betryggende. Hva sier fagforeningene?

Dårlige erfaringer med helikoptertransporter til syketransport fikk øynene opp for folk lenger sør i fylket for ett par år siden.  Været satte sterke begrensinger for denne typen transport.  Saken ble behørig dekket av både lokal presse og landet for øvrig.  Og når nu flyplassen står her burde denne få leve ut anleggsperioden fram til brua er ferdigstilt.  

Runder av med en liten påminnelse til den dagen kommer at flyplassen skal doses ut for å gi plass til nye aktiviteter i området.  Jeg bodde ikke i byen på den tiden, men husker godt at vi fikk vite fra informert hold at flyplassen fungerte som søppelfylling for flere virksomheter i byen.  Det kan være lurt å ha dette i mente før bilvrakene og skrammel setter seg fast i "skuffa" og krever opplagring etter bestemmelser i nasjonale forskrifter,-

God jul!

Trond Rørvik Larsen