Narvik sykehus, hva nå?

Sykehuset i Narvik UNN universitetsykehuset i Narvik

Sykehuset i Narvik UNN universitetsykehuset i Narvik Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDet som er klarest med regjeringens vedtak om Narvik sykehus er at akuttberedskapen ved Narvik sykehus blir svekket. Mye annet er uklart. Helse- og omsorgsminister Bent Høie stadfestet 24. april Helse Nord RHF sitt vedtak om fremtidige akuttfunksjoner ved sykehuset. Gastrokirurgi som døgnaktivitet skal avvikles og videreføres som et poliklinisk og dagkirurgisk tilbud. Narvik sykehus skal ha døgnberedskap for planlagte ortopediske operasjoner.

Men hva er betyr egentlig dette? Her innføres nye begrep for sykehus som er sykehus bare deler av døgnet. Blir man akutt syk i Narvik utenfor normalarbeidstid vil ikke Narvik sykehus være plassen. Magetarmkirurgi skal kun skje på dagtid. Ortopeditilbudet gjelder ikke akutt syke pasienter. Men pasienten som er lagt inn for planlagte operasjoner, skal kunne få lov å overnatte.

Statsråden viser til vedtaket i UNN om at ortopedien skal styrkes slik at vanlige ortopediske skader som hovedregel kan opereres lokalt innen 48 timer. Men samtidig står det at en døgnkontinuerlig vaktordning i ortopedi vurderes å ikke være nødvendig. For å si det enkelt. Å tro at man kan ha akutt ortopedisk tilbud til vanlige ortopediske skader uten å ha kirurger i vakt, det er å lure befolkningen. Narvik kan nå bli et sykehus som ikke tar i mot akutt syke pasienter. Akkurat det er vel noe de fleste forbinder med det å ha et sykehus, i hvert fall når politikerne sier at sykehuset skal være et akuttsykehus. Det skal bare ikke kunne ta i mot pasienter med akutt sykdom som trenger overnatting.

Narvik sykehus skal nå være et akuttsykehus med « vurderings- og stabiliseringskompetanse». Vurderings- og stabiliseringskompetanse er et begrep som ikke er definert i nasjonal helse- og sykehusplan. Dette er et begrep som ikke finnes i Nasjonal traumeplan. Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi ved leder Torben Wiborg, har i brev til stortinget 28/3-17 advart mot å innføre nye begrep som ikke har dekning i fagmiljøet, og at dette ikke kan kompensere for nedlegging av akuttberedskapen ved norske sykehus. Et vurderings – og stabiliseringsteam som er mindre og har dårligere kompetanse enn dagens akuttsykehus med traumefunksjon er i følge Wiborg å lure pasientene og befolkningen.

Hvordan skal Narvik sikres vurderings- og stabiliseringskompetanse for akutte hendelser når akuttkirurgi legges ned og kirurgene fjernes fra akuttmottaket? Skal det være legene som bare er tilstede på dagtid og som kun skal arbeide med ikke- akutte innleggelser som skal stå for denne kompetansen? Det sier seg selv at dette ikke er en klok måte å drive sykehus på. Uten vaktordning har ikke sykehuset et akuttkirurgisk tilbud hele døgnet. Da svekkes selvsagt beredskapen. Det blir uforutsigbart både for befolkningen og ansatte. Er det noe akuttberedskapen ikke skal være så er det uforutsigbar.

Foretaksmøtet ber om at konsekvensene for prehospitale tjenester og bemanning i Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik vurderes. Dette burde selvsagt vært konsekvens-utredet før Helse- og omsorgsministeren besluttet å bygge ned akuttberedskapen. Høie har nå vedtatt å bygge ned akuttberedskapen ved Narvik sykehus uten å ha en plan for befolkningens akuttmedisinske tjenester utenfor sykehuset. Det er alvorlig.

Senterpartiet kan ikke akseptere vedtaket som svekker akuttberedskapen ved Narvik sykehus og som bygger ned fagmiljøet. Vi vil i Stortinget 15. mai foreslå og stemme for forslag om å opprettholde et døgnkontinuerlig akuttkirurgisk tilbud ved Narvik sykehus. Uærligheten kan ikke fortsette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags