Jeg tok nylig et tilbakeblikk på en tiårs-periode, der Narvik sykehus ifølge avisene ble betegnet som en stor brannfelle, som ville bli stengt dersom ikke Universitetssykehuset Nord-Norge HF ble gjort økonomisk i stand til umiddelbart å gjennomføre tiltak for å ivareta sikkerheten.

Styreleder da; Johan Petter Barlindhaug mente - ifølge Fremover at det vil være både bedre og billigere å bygge nytt sykehus. Jeg skrev da - for ti år siden et leserinnlegg (som jeg siterer deler av) der jeg oppfordret til igjen å se på mulighetene/fordelene ved å bygge et felles sykehus for Narvik og Harstad ved stamflyplassen på Evenes. Kanskje det i tillegg vil kunne bli et sykehus også for Vesterålen og Lofoten.

Ifølge Harstad Tidende den 26. mars 2007, hadde Sortland formannskap i et vidsynt vedtak slått fast at ny E-10 mellom Lofast og Tjelsundet må ha høyeste prioritet. Og at det da bare var å gi full gass i riktig retning - nemlig mot utvikling av Midtre Hålogaland. Fra den blå by i vest konkluderes det også med følgende:" Ved å satse i lag og på fellestiltak, kan en oppnå offentlige og private tilbud i nærområdet som en ellers må til Tromsø eller Bodø for å få tak i, som flyplass med høy frekvens og sykehus med høy kvalitet.»

Kloke ord; skrev jeg da; «som det er verd å lytte til, og ikke minst ta med seg når man tenker sykehus for fremtidens brukere i Midtre Hålogaland. Når det gjelder E-10 mellom Lofast og Tjeldsundet, så er det uten tvil tunnel mellom Kanstadbotn og Fiskefjorden som sammen med bru mellom Narvik og Øyjord (Hålogalandsbrua) vil gi den største tidsbesparelse, og som må prioriteres for å knytte regionen tettere sammen».

Nå – ti år senere, nærmer Hålogalandsbrua seg fullførelse og ny og bedre vei er ti år nærmere en realitet – der Kanstad-tunnel må prioriteres!I tillegg til dette, styrkes argumentene ytterligere for plassering av felles sykehus nær flyplassen – ved ambulansehelikoptrenes nærhet etter at de ble stasjonert på Evenes.

Med vidsyn, samarbeid og klokskap, må vi kjempe sammen for et sykehus med høy kvalitet der pasientene i størst mulig grad kan få behandling i egen region. Alternativet kan ellers bli at vi kun ender opp med utarmede sykehustjenester og (u)nødvendig transport av pasienter til og fra Tromsø og Bodø.Vi har ennå muligheten, så hvorfor ikke?

LES MER:  Må ut med 13 millioner for ny tunnel: – Det ble dyrere enn vi håpet på