Jeg registrerer at mitt beskjedne bidrag til å avklare hva Arbeiderpartiet egentlig mener om fortsatt akuttkirurgisk beredskap på de mindre sykehusene i landet, for vår del UNN Narvik, har medført flere såre tær i partiets stortingsgruppe.

Stortingsrepresentantene Anna Ljunggren og Tove Karoline Knutsen fra AP går i et leserinnlegg i lørdagens Fremover til verbalt angrep på undertegnede og Høyres helsepolitikk.

Jeg skal ikke gi meg inn på en lengre polemikk om hvilket parti som har den beste helsepolitikken, derimot skal jeg begå den uhyrligheten å be om et klart svar fra Arbeiderpartiet på det spørsmålet som opptar oss alle i lokalsamfunnene som er avhengig av et velfungerende lokalsykehus.

Vil Arbeiderpartiets stortingsgruppe, når Nasjonal helse – og sykehusplan stemmes over i Stortinget 17. mars, gå inn for at Stortinget vedtar at den akuttkirurgiske beredskapen ved alle landets sykehus skal beholdes, slik flere av sentrumspartiene går inn for.

Eller er det slik som svært mange mener, at når glanspapiret og de fine ordene fra Arbeiderpartiets budskap er skrellet av, så sier og mener man det samme som i regjeringens forslag, nemlig at dette skal avgjøres av Helseforetakene etter en bred prosess der kommunene skal høres, men ikke nødvendigvis lyttes til (min påstand).

Dette bør dere kunne avklare, spesielt siden dere fastslår at deres forslag også er godt forankret i Arbeiderpartiets lokale organer, m.a.o. i Arbeiderpartigruppene i hele regionen til UNN Narvik. Dette er i så tilfelle oppsiktsvekkende, og ikke det bilde som deres lokalpolitikere forsøker å skape.

Så til slutt, og for ordens skyld skal jeg understreke hva Narvik Høyre står for i saken. Vi er ikke enig med regjeringens forslag om å la spørsmålet om akuttkirurgisk beredskap ved lokalsykehusene avgjøres av Helseforetakene. Som lokalpolitikere i Narvik er vårt mål, som vi vil fortsette å kjempe for helt til det er satt to streker under svaret, å få vedtatt i Stortinget at akuttkirurgisk beredskap skal videreføres ved UNN Narvik.