Snipp, snapp, snute – du er ute?

HVA SKJER?: Det prates mye om teknologi i Narvik og man vil veldig mye – men det som mangler er konkret handling. Når FPN blir borte fra Teknologibyen så betyr dette at den siste virkemiddelaktøren forsvinner fra Teknologibyen – og hva skjer da? spør Fred R. Johansen.FOTO:

HVA SKJER?: Det prates mye om teknologi i Narvik og man vil veldig mye – men det som mangler er konkret handling. Når FPN blir borte fra Teknologibyen så betyr dette at den siste virkemiddelaktøren forsvinner fra Teknologibyen – og hva skjer da? spør Fred R. Johansen.FOTO:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Det har vært påfallende lite oppmerksomhet rettet mot det som skjer i Teknologibyen. Bedrift etter bedrift har lagt ned virksomheten de siste årene, og nå trappes aktiviteten i Forskningsparken i Narvik (FPN) ned.

DEL

LeserbrevDet er bare å konstatere at ambisjonene om teknologibyen Narvik er borte og at det ikke foreligger en næringspolitisk målsetting eller konkrete planer om å snu utviklingen i Teknologibyen og legge til rette for ny virksomhet?

Ambisjonsnivået?

Det prates mye om teknologi i Narvik og man vil veldig mye – men det som mangler er konkret handling. Når FPN blir borte fra Teknologibyen så betyr dette at den siste virkemiddelaktøren forsvinner fra Teknologibyen – og hva skjer da? Jo det er et klart signal om at det ikke lengre finnes noen aktør som jobber spesifikt med etablering av teknologibedrifter og at Narvik ikke lengre satser på oppbygging av teknologiske virksomheter – et klart næringspolitisk signal om at man ikke lengre satser på teknologi i Narvik.

Revitaliseringen av FPN

Forleden hadde flere offentlige aktører muligheten til å oppvise sitt ambisjonsnivå i konkret handling gjennom å fremlegge en plan for revitalisering av FPN. Forslaget innebærer en reduksjon av staben fra 6 personer til 1 eller 2 personer. Dette sier noe om ambisjonsnivået for satsingen på teknologi i Narvik – ikke mye å skryte av.

Forslaget representerer et så lavt ambisjonsnivå at det er en bedre løsning å avvikle Forskningsparken i Narvik og å konkludere med at styret i FPN har mislyktes i arbeidet med å restrukturere selskapet.

Dette skjer med velsignelse av Narvik kommune gjennom direkte eierskap og gjennom eierskap i det kommunale næringsselskapet Futurum.

Har ikke Teknologibyen lengre noen posisjon eller plass i byens utviklingsplaner?

Man skal ikke mer enn noen få år tilbake i tid for å finne omtale av Teknologibyen som et vekstsenter av betydning i nordnorsk sammenheng. Store og små bedrifter etablerte seg på løpende bånd og kampen om parkeringsplassene for ansatte i bedriftene og besøkende var tøff.

Teknologibyen var et begrep langt utenfor byens grenser, forbundet med en vellykket kommersialisering av teknologiprosjekter – med mange små virksomheter på vei fra idé til bedriftsetablering. Men plutselig var denne solskinnshistorien om Teknologibyen over – bokstavelig talt.

Det startet med at REC Scancell «flagget» ut, finanskrisen gjorde seg gjeldende. Og deretter har nedturen bare fortsatt – bedrift etter bedrift har forsvunnet de siste årene. Betydelige arbeidsplasser som ICA lageret og industribedrifter som: REC Scancell, Natech, Innotech Solar, NN Metallisering, osv. Og stadig flere fabrikker og næringsbygg blir stående tomme.

Det alvorlige med situasjonen er at det er teknologibedriftene som forsvinner og blir borte, og uten teknologibedriftene så blir forestillingene om Teknologibyen innholdsløst og tomt. Da er det kanskje ikke annet å vente enn at Teknologibyen har mistet sin posisjon og plass i byens utviklingsplaner – eller finnes det fortsatt vilje for å satse på utvikling av Teknologibyens?

Navet i Teknologibyen

Styret i Forskningsparken fikk i oppdrag av eierne til FPN å utarbeide et forslag til restrukturering av selskapet – med utgangspunkt i utarbeidelse av strategiplan for 2018 og årene fremover, samt utvelgelse av nye forretningsområder – som gir grunnlag for en tilførsel av kapital til FPN.

 Dette skulle gi muligheten for en ny satsing på å levere nye teknologibedrifter til Teknologibyen, og en bevaring av det navet som er nødvendig for å få dette til (FPN). Nå går etter all sannsynlighet hele Teknologibyen en usikker fremtid i møte. FPN som navet i arbeidet med fremveksten av nye teknologibedrifter, vil da ikke ha et finansielt grunnlag for å nyttiggjøre seg av de offentlige utviklingsprogrammene som foreligger.

Dette vil automatisk føre til at nye teknologibedrifter får dårligere hjelp i startfasen og dårligere vekstvilkår for å utvikle seg i Narvik. Blir navet borte vil det systemet som har eksistert til nå rakne. En svært alvorlig situasjon for arbeidet med etablering av teknologiarbeidsplasser i Narvik.

Fremtidig organisering

Den resignasjonen som fremkommer i FPN styret sitt forslag til fremtidig organisering av FPN er et farlig signal å sende ut – her oser det av visjoner uten konkret handling, annet enn nedskjæringer. Har Narvik gitt opp målsettingen om å være Teknologibyen i nord?

Det kan være på sin plass å minne om at mange er misunnelige på det Narvik har klart å bygge opp av teknologimiljø og teknologiutdanninger, den eneste forskningsparken i Nordland, og sist- men ikke minst: Teknologibyen.

Nå er det på tide at ordføreren i Narvik tar tak i denne situasjonen og utøver eierskap gjennom å etablere en bærekraftig modell for etablering av teknologibedrifter gjennom FPN, og stopper det tøvete forslaget som foreligger.

Narvik SP vil ved neste kommunevalg være det partiet som avgjøre hvem som blir ordfører i Narvik eller ikke. Arbeidet med den fremtidige næringsorganiseringen og måten den er blitt utøvd på av Narvik kommune som eier overfor FPN – er en avgjørende sak for hva Narvik SP faller ned på.

En nedleggelse av Forskningsparken i Narvik vil være et steg i retning av at Narvik gir opp målsettingen om å være Teknologibyen i nord. Da blir det vanskelig å snu utviklingen. Trekkes proppen ut av badekaret – så er det sannsynlig at vannet forsvinner.

Resignasjon eller satsing

I første omgang er spørsmålet om Narvik har resignert i forhold til sine ambisjoner om å være en teknologiby eller ikke. Hvis svaret er ja – da er det neste steget å bevare det eksisterende teknologimiljøet – slik at man kan bygge ny vekst med dette som utgangspunkt.

Er det satsing eller resignasjon som skal prege næringsutviklingen i Narvik? Er ikke Teknologibyen verdt å satse på?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags