Tjeldsund kommune blir et fyrtårn for samisk språk

Av
DEL

LeserbrevI fjor søkte fellesnemnda for nye Tjeldsund kommune om å bli del av forvaltningsområdet for samiske språk. Regjeringen har fulgt opp søknaden og har foreslått å innlemme Tjeldsund kommune i forvaltningsområdet. Politikerne i både gamle Skånland kommune og Tjeldsund kommune skal ha skryt for å ha tatt ansvar for sine samiske innbyggere i en krevende sammenslåingsprosess. Det har gjort at vi kun få måneder inn i nye Tjeldsund kommunes historie skimter å bli del av forvaltningsområdet for samiske språk.

Forut for forslaget ligger det årevis med arbeid fra den samiske befolkningen i vår region. De samiske organisasjonene har helt siden samelovens språkregler ble vedtatt for 30 år siden arbeidet for at kommuner i Sør-Troms og Nordre Nordland skal søke seg inn i språkforvaltningsområdet. Dieldanuorguovlu Nuorak, Iinná ja biras sámiid searvi, Stuornjárgga Sámi Duodji, Skániid girjie, Gollegompa og Várdobáiki bidro alle i kommunens høring om saken.

Hva innebærer det så å være del av forvaltningsområdet for samiske språk? For det første er det et tydelig signal om at kommunen satser på samisk språk. Dette er positivt for samisk språkutvikling og samisk kultur, og samisk språk vil bli mer synlig i det offentlige rom. For det andre vil kommunens innbyggere få en rett til å bli betjent på samisk, også av regionale helse- og sosialinstitusjoner, rettsvesenet og kirkelige tjenester. Kommunens og fylkeskommunens merkostnader med dette dekkes gjennom årlige bevilgninger fra Sametinget.

Selv om det samiske språket er i en prekær og skjør situasjon, skjer det mye positivt med samisk språk, kultur og næringer i vår region. I pressemeldingen om saken trekker statsråd Monika Mæland fram oppblomstringen av samisk kultur, og nevner Márkomeannu-festivalen som et eksempel på det. Nylig åpnet Várdobáiki samisk senter sine nye lokaler på Evenskjer. Fra Sametingets side har vi etablert ett av våre ni kontorsteder på Evenskjer. I kommunene rundt skjer det også mye positivt. I fjor ble det etablert en samisk møteplass på Sortland, og i Harstad arrangeres det hvert år en samisk uke med et omfattende program.

Alt dette kan vi takke de samiske pionerne i regionen for. De som tok på seg gáktie. Som etablerte samisk barnehage. Som kjempet fram samiskundervisning. De som har etablert de samiske institusjonene. Deres innsats er i ferd med å gjøre Tjeldsund kommune til et fyrtårn for samisk språk. Og til kommunene rundt, Tjeldsund kommune har satt et eksempel til etterfølgelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags