Begge Fellesnemndene må vurdere ambulanseberedskapen sjøveien

BEKYMRET: John Gunnar Skogvoll er bekymret for ambulanseberedskapen sjøveien i hele dagens Tysfjord.

BEKYMRET: John Gunnar Skogvoll er bekymret for ambulanseberedskapen sjøveien i hele dagens Tysfjord. Foto:

Av

Jeg ber Fellesnemndene vurdere hvordan ambulanseberedskapen sjøveien for hele nåværende Tysfjord kommune bør ivaretas etter årsskiftet!

DEL

LeserbrevDersom Fellesnemnda nord skulle få gjennomslag i søksmålet mot staten, vil større områder bli del av Narvik enn det som følger av departementets grensefastsetting.

Uansett vil fastboende på Storå-Tørnes være en del av Narvik kommune; ambulanseoppdrag dit må skje med båt. Og der må avtale mellom Narvik kommune og UNN på plass.

Det må ikke bli slik at ambulanseberedskapen svekkes for noen av innbyggerne i nåværende Tysfjord kommune på grunn av kommunedelinga!

Når det gjelder Hamarøy kommune etter årsskiftet, ut fra departementets grensefastsetting, vil den kommunen sammen med Nordlandssykehuset få ansvar når det gjelder ambulansetransport på sjø ikke bare for innbyggere i Musken, men også for fastboende (i alle fall store deler av året) i Grunnfjorden og på Hulløya. I tillegg kommer et nokså mye større antall ansatte i Nordkraft med partnere på arbeid i Sørfjorden og oppe på Sørfjordfjellet, spesielt neste år, med stor anleggsvirksomhet, men også i mange år framover, etter at vindparken er satt i produksjon.

Les også: Ny avtale mangler: Slår alarm om ambulansebåten

Til orientering her nevnes at det hittil i september i år allerede har vært to ambulansebåtoppdrag til Sørfjorden.

Det ligger etter min menig helt klart til rette for at begge Fellesnemdene snarest må på banen for å finne fornuftige løsninger. Både i forhold til alle innbyggerne, men i god tid for den operatøren som skal utføre ambulansebåtoppdrag etter kommende årsskifte.

Jeg er klar over at dette også er et økonomisk spørsmål, ikke bare for de to helseforetakene, men også for de to nye kommunene. Og det vil nok koste mest for den kommunen som ønsker å overta den største delen av kommunens areal og befolkning, men man kan ikke bare regne med å innkassere x antall millioner kroner ekstra hvert år, uten å samtidig fastslå at det påføres ekstra utgifter også.

Jeg kommer til å følge opp saka overfor kommunestyret og administrasjonen i Tysfjord kommune. Det haster.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags