Stopp skatteparadisene

Tysfjord kommune. Arkivfoto: Ann-Chatrin Braseth

Tysfjord kommune. Arkivfoto: Ann-Chatrin Braseth

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

LeserbrevTysfjord er en av mange små distriktskommuner som sliter og forfaller.

Omorganisering og effektivisering som burde vært gjennomført for år siden, står fortsatt på vent, og de prosjekter man så griper fatt i er ofte ikke gode nok.

Bestill Fremover+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

I perioden 2000-2002 planla kommunestyret å renovere det gamle sykehjemmet i Kjøpsvik. Da nytt kommunestyre tiltrådte i 2003, ble disse planene lagt bort, angivelig grunnet dårlige grunnforhold der det gamle sykehjemmet sto. Bygningen står imidlertid fortsatt og renoveres nå til boliger. Kommunestyret tok så initiativ til bygging av nytt sykehjem i Kjøpsvik, Prestegårdstunet, som sto ferdig i 2006. Samtidig ga man løfte om 12 sykehjemsplasser på Drag. Dette løftet ble aldri holdt.

Rom og funksjonsprogrammet for Prestegårdstunet ble utviklet uten tilstrekkelig helsefaglig forankring. Resultatet ble en driftsenhet med et årlig merforbruk på 4-5 mill NOK i forhold til sykehjem i kommunegruppen og med feil og mangler som man ikke skulle tro var mulig. Heisen er for smal til å ta senger, korridorene er for smale til å få senger inn på rommene i deler av bygget, bare for å nevne noe.

Tysfjord kommune er delt mellom to helseforetak, vestsiden av fjorden hører til Nordlandssykehuset HF, mens østsiden med Kjøpsvik hører til UNN HF. Kommunen har ikke opprettet Kommunal akuttmedisinsk døgnenhet (KAD) i sitt nærmiljø slik Samhandlingsreformen forutsetter. I stedet har man politisk valgt å opprettet KAD i Narvik for hele Tysfjord kommune, og det til tross at Nordlandssykehuset har signalisert at de kan godta KAD på Drag, lokalisert til Dragstunet.

Følg Fremover på Facebook og få siste nytt først

Ved forrige kommunestyremøte ble det flertall for å pålegge administrasjonen å utrede KAD på Dragstunet. KAD er et utvidet akuttmedisinsk behandlingstilbud i kommunen og skal være bedre eller like godt som et tilbud i spesialisthelsetjenesten. Gjennom en fireårsperiode fra 2012 skulle kommunene planlegge og opprette KAD. Fra 1.1. 2016 er tjenesten lovpålagt. Utgiftene fullfinansieres gjennom overføring av midler fra de regionale helseforetakenes basisbevilgninger.

Etter lokalt initiativ ble det satt ned en egen faggruppe på Drag som har foretatt en fullstendig alternativ utredning av KAD på Dragstunet innenfor de kostnadsrammene som Staten setter. Planen innebærer å ta i bruk en av omsorgsboligene på Dragstunet til KAD samtidig som en omsorgsbolig som står tom like ved Dragstunet, blir renovert og satt i ordinær drift.

Oppbygging av kompetanse til KAD på Dragstunet vil også være en naturlig prosess frem til etablering av et Tverrkulturelt distriktsmedisinsk senter (TDMS) på Drag. I rom og funksjonsprogrammet for TDMS inngår også omsorgsboliger.

I utgangspunktet var det politisk flertall i kommunestyret for denne løsningen, en løsning som er raskt gjennomførbar, har høy faglig kvalitet og oppfyller alle krav i Helsedirektoratets veileder for KAD. Men i løpet av få dager med politisk hestehandel snudde den minste politiske grupperingen på Drag seg imot den lokale løsningen.

Uten kjent behovsanalyse ble det enstemmig vedtatt å bygge 16 nye omsorgsboliger med heldøgns tilsyn på Drag like ved fergekaia. Vet man om det virkelig er et reelt behovet for 16 nye omsorgsboliger på Drag?

Dragstunet har allerede åtte slike enheter. På den tomten man har tenkt brukt til formålet står en større institusjons bygning i 2 etasjer fra 1950-tallet. Denne er tenkt revet. Tomten ligger langs veien ned til fergekaia i det mest trafikkerte veikrysset i Nord-Salten der mesteparten av tungtransporten gjennom Nord-Norge passerer.

Med 16 omsorgsboliger i 2 etasjer vil byggets grunnflate bli rundt 600 m2. Vil det da være noe uteareal igjen?

Vil denne tomten ivareta fremtidig brukerkrav om fysisk aktivitet og et helsefremmende uteareal?

Det kan bli særdeles vanskelig å finne parkeringsplass nok til ansatte og besøkende. Planene fremstår som et nytt kostnadsdrivende politikerprosjekt. Det kommunen derimot trenger er KAD i samsvar med nasjonale retningslinjer og kostnadsrammer, et tilbud til befolkningen som skulle være på plass før 1. januar 2016.

Ragnhild Lien, spesialsykepleier/HMS-ansvarlig, Fred Andersen, MD PhD, Johanne Ellingsen, spesialsykepleier

Hold deg oppdatert uansett hvor du er. Last ned Fremovers app og få varsel på mobilen om blant annet store nyheter, trafikkulykker og stengte veier i regionen.

App for iPhone

For Android

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags