Fremtidig samarbeid mellom Narvik og Hamarøy kommune

Av
DEL

LeserbrevSVere i Tysfjord øst er dypt uenig i grensesettinga fastsatt av departementet. Vi har hele tida vært klar på at alternativ B er klart best.
At det er ulike syn på økonomi m.v. mellom Fellesnemda sør og Narvik, er jo ikke overraskende. Hamarøy kommune skal ivareta sine interesser på den måte de finner best.
Vi synes imidlertid at Fellesnemdas noe overflatiske behandling av tilbudet fra rådmannen i Narvik ikke virker særlig forsvarlig . Fortsatt venter vi på synet til det kommende Hamarøy kommunestyre og partienes på forholdet til Narvik kommune.
De kommende forhandlingene ut fra Inndelingslovens bestemmelser om økonomisk oppgjør mellom de nye kommunene, vil sannsynligvis bli vanskelige, og det er slett ikke sikkert det blir oppnådd enighet innen fristen, utgangen av neste år. Når Hamarøy så til de grader er tildelt store økonomiske verdier på bekostning av Narvik, må dette medføre at Hamarøy kommune må betale tilsvarende!
Samarbeidsklimaet hittil synes dessverre ikke godt, men vi vil påpeke at vi tar avstand fra SP- kandidat Ann C. Braseths formuleringer som : Grensa har ført til ”….det mest hatske skilsmisseoppgjøret vi kunne fått” Og videre ”Nå er vi ikke gode naboer lenger. Vi opplever en nabo som har sviktet oss totalt….” Og videre: ”…….vi må bare konstatere at vi ikke har vennligsinnede naboer i sør:”
Vi er sterkt kritisk til handlinger fra ansvarlige politiske organ i Hamarøy! Men vi må skille mellom sak og personer; vi i SV mener det er mange flotte innbyggere i det som skal bli Hamarøy kommune, inklusive Musken, Drag-Helland og Storjord, og vi vil holde god kontakt både med partikamerater og andre til beste for innbyggerne i Nordsalten og Ofoten i framtida, bl.a. på kulturområdet.

Cille Skogvoll, 4. kandidat for Narvik SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags