Forskere, ingeniører og studenter her i nord hevder seg mot de store aktørene utenlands. Nå har NASA sluppet oss om bord på studentraketten G-Chaser!

Et team av 10 studenter ved Norges arktiske universitet, fem fra Tromsø og fem fra Narvik, har tatt utfordringen. De lager et komplett instrument for å måle støv i atmosfæren, en såkalt aerosol-detektor. Aerosol er ørsmå, finforstøvede partikler av enten fast stoff eller væske i en gass.

Tromsø står for fysiske beregninger og fremstilling av selve instrumentet, og Narvik for elektronikk og styring. Prosjektet inngår i et stort internasjonalt sonde-rakettsamarbeid ledet fra Universitetet i Oslo med deltakere fra blant annet USA og Japan.

Studentteam fra USA, Norge og flere andre land utviklet i fjor høst hver sine rakett-instrumenter som konkurrerte om å bli med på raketten. Når teamene er klare, setter NASA alle instrumenter i en rakett som er planlagt skutt fra Andenes i januar 2019.

For tiden er prosjektgruppen godt i gang med å bygge instrument-designet. Det viste seg å være så bra at man kom seg gjennom nåløyet og ble godkjent i den så kalte «Critical Design Review» som ble avholdt 30. november. I bakgrunnen står inspirerte UiT-professorer som veiledere med umiddelbar interesse i kommende måleresultatene.

Målinger av aerosoler er viktig for å kunne utføre beregninger av hvor store mengder materiale som blir tilført jorda fra meteoritter som fordamper i jordatmosfæren der de danner aerosoler. Disse partiklene dannes i høyder mellom cirka 65 km og 90 km, som er for høyt for fly og ballonger og for lavt for satellittbaner. Derfor er målinger med rakettinstrumenter i dag den eneste muligheten til å finne ut mer om disse partiklene der de opptrer.

Universitetet har en internasjonalt framstående forskningsaktivitet på støv i mesosfæren, noe som gruppen har dratt nytte av i utviklingen av instrument-designet, som er en videreutvikling av tidligere instrumenter. Mesosfæren er laget av jordens atmosfære som ligger over stratosfæren og under termosfæren, 50-80/85 km over jordas overflate.

Studentene gir uttrykk for at det er svært inspirerende å engasjere seg i et internasjonalt rom-prosjekt. De får erfaring med å designe et instrument som skal oppfylle kravspesifikasjoner fra NASA, og de får legge fram egne resultater til vurdering og sammenligning med student-team fra andre land.

Til høsten skal alle teamene til NASAs testanlegg i Wallops for å teste alle instrumentene. Det gir kontakter og nye perspektiver, ikke minst på hvordan slike prosjekt ledes og hvordan ting foregår i andre land.

Prosjektet støttes i dag av de utførende instituttene og rektor ved UiT Norges arktiske universitet og Spacetec. Vi arbeider for å få fram flere sponsormidler, slik at det blir mulig for alle i studentgruppa å være med på testingen i USA.

I løpet av 2018 skal instrumentet være ferdig testet og klart for oppskyting i januar 2019.

Følg med da!