Gå til sidens hovedinnhold

Vårt nye universitet

Artikkelen er over 5 år gammel

Under avisenes jakt på konfliktertaper ofte sannheten.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nylig kunne vi lese i Fremover at UITville finne en løsning for tidligere høgskolen i Harstad og at manikke ville drive «silo-tenking» i all framtid. Dette fikk Fremovertil å stille spørsmål ved om levetiden til Narviks tekniskefakultet. Mistenksomhet og misunnelse overfor byer som Tromsø ogBodø er jo Narvik-sport nummer en, så dette var nok mat for mons.

Fremover har etter min mening i litengrad forsøkt å utdype målene med fusjonsprosessene innenfor høyereutdanning. Og kanskje virker det ikke så spennende å snakke omkvalitet og robusthet, spesielt dersom det skal konkretiseres.

Men Fremover behøver ikke gå lengerenn egne arkiver for å finne eksempler på behov forkvalitetsheving. Her er noen smakebiter:

I fjor ble det omtalt at høgskolen iNesna hadde et betydelig antall «badestudenter», altså studentersom tok nokså grunnleggende studier på steder som Bali ellerBrazil. Høgskolen i Nesna sto som arrangør av dette og fikk dermedinntekter fra staten for produserte studiepoeng. Denne ordningen bledet satt en stopper for.

For noen år siden refererte Fremoveren psykolograpport som viste betydelige tillitsproblemer mellom enleder på HiN og fagforeningene. Dette var er kvalitetsproblem avden typen en helst finner på små høgskoler.

Ennå nærmere i tid liggerøkonomiskandalen ved studentsamskipnaden i Narvik der mangeti-talls millioner kroner var sølt bort på det som eieren betegnetsom «uvettig drift». Også denne saken ble etter hvert referert iFremover.

For få år siden hadde arbeidstilsynet besøk på HiN og det ble funnet flere alvorlige avvik fraArbeidsmiljøloven. HiN fikk pålegg om å rette opp dette og detvar i stor grad gjort da Sverre Mogstad tiltrådte som direktør. Denne saken ble ikke omtalt i Fremover, men arbeidstilsynets pålegger ikke unndratt offentlighet.

Hin forsøkte på en tidsriktigutdanning av lærere innenfor realfag og teknologi. Dette varimidlertid ikke spesielt vellykket. Etter min mening på grunn av atansvarlige overordnede var for opptatt med å knytte til segja-mennesker og for uvillig til å samarbeide med de mer spektakulæreutdanningene på HiN, såsom romteknologi og data. Studiet ble daogså nedlagt.

Dette er bare noen smakebiter på hvasom kan skje når virksomheten ligger så langt unna eierne ogeiernes overvåking skjer i form av lesing av rapporter samt møtermed ledelsen. Noen ledere opplever dette som handlefrihet som gir enstore muligheter – som kan misbrukes.

Universiteter har strengere krav tilakkreditering enn høgskoler og har et annet fokus. Jeg vil våge denpåstanden at kvalitetskravene følges opp bedre der.

Kommentarer til denne saken