Det ligger løgner i lufta

Løgner: Det begynner å spre seg usannheter og løgner om ambulansehelikopterets resultater knyttet til Narvik/Harstad lufthavn, Evenes som base. Det blir ekstremt viktig for sluttresultatet at utredningen som nå kommer er redelig holder seg til fakta. Dette er muligheten til å gjenetablere tilliten til styret som avgjør fremtidig lokasjon.

Løgner: Det begynner å spre seg usannheter og løgner om ambulansehelikopterets resultater knyttet til Narvik/Harstad lufthavn, Evenes som base. Det blir ekstremt viktig for sluttresultatet at utredningen som nå kommer er redelig holder seg til fakta. Dette er muligheten til å gjenetablere tilliten til styret som avgjør fremtidig lokasjon.

Artikkelen er over 2 år gammel

Miljøet i Vesterålen sprer usannheter om helikopterbasen på Evenes. Og den største løgnen er at dette ikke er et forsøk på omkamp fra Stokmarknes.

DEL

UKESLUTT: I 2012 kom rapporten som fremhever de suverene fordelene ved å legge ambulansehelikopterets base til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes:

Å plassere basen ved en flyplass gir optimal sikkerhet, og «Evenes fremstår som det beste flyplassvalget med en forutsigbar framtid i forhold til infrastruktur, åpningstider (tårntjenester/vær, brøyting)».

Og: «Bruk av legebil ved plassering på Evenes vil gi tilgang til spesialistressurser for en større befolkningsgruppe enn den som nås med utrykning av anestesipersonell fra lokale akuttsykehus.»

Og: «Ved å plassere ambulansehelikopter nært ett av sykehusene, er det sannsynlig at også pasientstrømmen påvirkes. Evenes er en mer nøytral plassering som gir mulighet for balansering mellom sykehusene og styrker vedtatt traumeorganisering i Helse Nord.»

Rapporten berører dessuten Stokmarknes som et alternativ, som nå altså har seilet opp som kandidat i forsøket på omkamp fra miljøet i Vesterålen. I 2012 var dette gjeldende:

«Ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes og Nordlandssykehuset Lofoten på Gravdal er det kort (7-10 min) avstand til lokal flyplass. Lokalisering av et ambulansehelikopter ved Stokmarknes lufthavn Skagen gir marginal tidsgevinst. Avstanden til flyplass er betydelig lenger fra UNN Harstad (45 min) og UNN Narvik (55 min etter 2016). Lokalisering av ambulansehelikopterbase til Evenes vil dermed gi en stor tidsgevinst.»

Og: «Base Evenes dekker hele primærområdet (Vesterålen, Lofoten, Sør-Troms og Ofoten) innen 30 min flytid og gir gevinst i form av at en betydelig større del av befolkningen i Troms og Nordland dekkes, sammenlignet med base Stokmarknes (> 40 prosent mer befolkning nås innen 30 minutter). Base Evenes dekker om lag 95 000 personer innen 30 minutter, dersom man ser bort fra kommuner med sykehus og kort transportvei (Hadsel, Vestvågøy, Narvik, Harstad), om lag 30 000 flere personer enn fra base Stokmarknes.»

Så hva har endret seg? Har de demografiske og geografiske fordelene endret seg? Er Stokmarknes plutselig blitt et mer egnet alternativ? Er de faglige argumentene for å ha basen på Evenes blitt svekket? Nei, tvert imot. Tre års erfaring med Evenes som base viser at plasseringen er riktig og har vært en suksess. Men Forsvaret kraftsamler på Evenes og vil benytte hangaren selv. En ny tomt inne på flyplassen er ikke aktuelt akkurat nå på grunn av forurensing i grunnen, men det betyr ikke at det aldri kan skje. Avinor bekrefter at det kun er et spørsmål om tid, selv om prosjektgruppen i Luftambulansetjenesten HF feilaktig fastslår at Avinor i februar ga en endelig avklaring om at det ikke vil være mulig å tilby tomt for ny base inne på flyplassens område. Prosjektgruppen i Luftambulansetjenesten har formulert seg slik at Evenes tilsynelatende og uriktig fremstår som et umulig alternativ i fremtiden.

Denne formuleringen er altså blitt gnisten som har satt fyr på lokaliseringsdebatten igjen, selv om miljøet i Vesterålen nekter for at dette er en omkamp. Men dersom det ikke er et forsøk på omkamp, bør lederen i Vesterålen regionråd, Siv Dagny Aasvik, holde seg for god til å spre usannheter om Evenes. Til Bladet Vesterålen sa hun i forrige uke: «Vi har ikke startet noen lokaliseringskamp om ambulansehelikopter. Det er diskusjon om lokaliseringa fordi Evenes er faglig uegnet».

LES OGSÅ:

Det er så langt fra sannheten som det kan få blitt. Hadde det ikke vært for at Forsvaret skal bruke hangaren sin selv, og at det ikke for øyeblikket finne en tomt inne på flyplassen, hadde vi aldri hatt denne diskusjonen. Rett og slett fordi det rent faglig aldri har vært noe grunn til å diskutere om basen i Evenes har vært en suksess eller ikke. All erfaring tilsier at dette er det rette stedet å være.

Helse Nords styre forhastet seg da de besluttet å oppheve vedtaket om Evenes som base for ambulansehelikopteret. Selvsagt er det mulig å utrede en alternativ lokalisering for ambulansehelikopteret uten å oppheve det opprinnelige vedtaket. Dette vet styreleder Inger Lise Strøm godt. Hun mener styret får større handlingsrom ved å oppheve vedtaket, men hun burde også vite at dette ikke kan tolkes som noe annet enn et forsøk på å flytte helikopterbasen vekk fra Evenes. Og hun burde forstå at et slikt vedtak bare vil skape uro og unødvendige konflikter, noe regionrådsleder Aasvik og ansattrepresentant i Helse Nord-styret Ann Mari Jenssen har bidratt sterkt til ved å så tvil om dataene fra tre års drift ved Evenes.

LES OGSÅ:

Jeg frykter administrerende direktør i Narvikregionen Næringsforening, Svein Erik Kristiansen, får rett. Den kommende utredningen kan være bortkastet. Utredningen vil vektlegge politikk, ikke fakta. Det er først og fremst synd for alle som kan få akutt behov for ambulansehelikopterets tjenester.

God helg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken