Tør du å gjøre Narvik dobbelt så stor?

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

At Hill-Marta Solberg har satt pressen på gangen i sine møter i Narvik, er et tegn på at hun har skumle hensikter.

DEL

LederDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Bestill Fremover+ i 8 uker for kun 99,- og få tilgang til alt digitalt innhold

I fylket hvor kommunereformen trengs mest – fungerer den dårligst. Av de 44 kommunene i Nordland har 29 av disse vært innom ROBEK-lista siden den ble opprettet i 2001. I dag er det ni kommuner plassert i registeret, under administrasjon av Hill-Marta og hennes kolleger på fylkesmannens kontor. Som statens representanter i fylket er det hun som må godkjenne alle tunge økonomiske avgjørelser i disse kommunene.

Når status på kommunereformen gjøres opp kan resultat bli null sammenslåinger. Og et fiaskostempel. Årsakene har det vært spekulert i lenge. Frykten for sentralisering, skolenedleggelser og drømmen om alt som var bedre før, skygger for effektivisering av drift og større slagkraft i forhold til næringsutvikling.

Det hersker derfor liten tvil om at det finnes et visst press på Hill-Marta Solberg før tilrådingen. Med erfaring som en av de viktigste og mektigste politikerne i landsdelens historie vet hun også godt at man innimellom må ta valg på tross av folkevilje. Spørsmålet er om hun har evnen til å gjennomføre det her.

At møtene med regionens kommuner ble holdt med stengte dører er et opplagt tegn på at hun ønsker å sjekke mulighetene for å gjøre grep. Vil en innlemmelse av Evenes i Narvik utløse «borgerkrig»? Vil innbyggerne i økonomisk skakkjørte Ballangen og Tysfjord forstå at det ikke finnes noe lys i tunnelen og at en sammenslåing med Narvik like gjerne kan skje nå? Veien dit er uansett uunngåelig.

For den romantiske fantasien om at kommunen finner en rik onkel i Amerika, gruva plutselig er full av gull eller at staten plutselig legger et digert register til bygda; Vel – dere kunne like gjerne ofret en barnehage og kjøpt lottokuponger for pengene. Og trolig hatt en mye større sjanse til å levere fremtidens tjenester til innbyggerne. Det er derfor sterk grunn til å tro at neste kommunereform, som trolig vil komme fort, vil inneholde langt sterkere virkemidler for å tvinge kommunene sammen.

For lik det eller ikke. Men samfunnsutviklingen forteller oss at færre vil bo på landet – flere vil bo i urbane strøk. Å stritte mot utviklingen er å la landsdelen dø en stille død. Skal bygda få leve må vi bygge sterke sentra som lokker ungdommen til å bli i nord. Så får man bygge veier som sørger for bo- og arbeidsmarkedene blir tettere og mer homogene. Da er ikke 44 kommuner i Nordland veien å gå. Og kanskje vil ikke alle bygder og tettsteder på sikt ha livets rett.

En quick fix for Hill-Marta kan gjøres nord i fylket. Narvik står med åpne armer. Både Tysfjord og Ballangen har lite annet enn mørke skyer på himmelen. Økonomien er elendig, befolkningen både eldes og krymper. Næringslivet er syltynt. Og de eneste gangene man kan krones som norgesmester er når NAV oppsummerer trygdestatistikkene. Evenes er bedre stilt – både økonomisk og med fremtidsutsikter med en mulig etablering av en stor militær flybase. Men både politikere og administrasjon snakker godt sammen – og skal mulighetene for å skape vekst og arbeidsplasser gjennom flystasjonen, vil det være mye enklere å gå til den jobben med verktøykassa til en storkommune.

Det enkle vil selvsagt være å la kommunene forbli 44 mer eller mindre spinkle enheter som fortsatt vil springe inn og ut av ROBEK-lista. Alternativ to vil sende Narvik fra 2.000 til 4.000 kvadratkilometer. Innlemme Stetind, storflyplass og Efjorden. Og løfte innbyggertallet opp mot 25.000.

Sistnevnte er fremtiden. Nå er spørsmålet om Hill-Marta tør å gjennomføre.

God helg!

Hill Marta Solberg

Hill-Marta Solberg (født 12. november 1951 i Sortland) er en norsk tidligere politiker (A) og fylkesmann i Nordland fra 1. november 2009. Hun var sosialminister i regjeringene Gro Harlem Brundtlands 3. regjering og Thorbjørn Jaglands regjering. Hun var innvalgt på Stortinget fra Nordland 1993–2009 og var parlamentarisk leder for Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2000–2001 og 2005–2009. Solberg var ordfører i Sortland fra 1987 til 1993. Hun er styreleder i Vinmonopolet.

Hun var nestleder i Arbeiderpartiet fra 1992 til 2007 og ble etterfulgt av Helga Pedersen.

ROBEK-LISTA

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)) er et register over kommuner og fylkeskommuner som grunnet økonomisk ubalanse krever statlig godkjenning på lånopptak og investeringer som vil føre til langsiktige utgifter.

Loven trådde i kraft i 2001 og er regulert gjennom kommunelovens §60.

Det var per desember 2014 totalt 54 kommuner og ingen fylkeskommuner registrert, og toppregistreringen var desember 2004 med til sammen 118 kommuner oppført i registeret.[1] Det er ofte et politisk mål for kommunene å komme ut av denne lista, da den begrenser den lokale handlingsfriheten i kommunen.

Følgende kommuner fra Nordland og Troms er på lista:

Brønnøy

Hemnes

Saltdal

Steigen

Hamarøy

Tysfjord

Ballangen

Flakstad

Moskenes

Kvæfjord

Torsken

Nordreisa

Kommunereformen

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er i følge regjeringen nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. 1. juli 2016 var fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing i kommunereformen. Kommuner som ikke er helt ferdige med prosessen, vil få mulighet til å fullføre i løpet av høsten. Regjeringen vil fremme forslag til endringer i kommunestrukturen for Stortinget våren 2017.

Fylkesmann har frist 1. oktober å komme med sin tilrådning. I Narvikregionen har Ballangen, Gratangen og Lavangen alle stemt mot sammenslåing. I Evenes var det dødt løp mellom å slå seg sammen med Narvik og Evenes/Tjeldsund. Kommunestyret valgte derfor å innstille på å forbli alenekommune. Narvik valgte å være på tilbudsiden for alle kommuner som ønsker å slå seg sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken