Gå til sidens hovedinnhold

Skuffende lukkethet

Artikkelen er over 2 år gammel

Åpenhetsindeksen 2018 plasserer våre kommuner blant de mest lukkede i landet. Når tre kommuner nå skal bli én, blir det ekstra viktig å etterstrebe åpenhet.

UKESLUTT: Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvert år de siste sju årene har Pressens offentlighetsutvalg tatt for seg åpenheten i samtlige av landets kommuner, og laget «Åpenhetsindeksen». Undersøkelsen ser på hvordan innsynskrav fra pressen blir håndtert og hvor lett tilgjengelig viktig informasjon er på kommunenes hjemmesider. Til slutt har utvalget gjennomført en undersøkelse der kommunene må svare på spørsmål om hvor åpne de egentlig er – helt åpent og ærlig.

Årets indeks er dessverre skuffende lesning for vår region. De tre kommunene som snart blir én – Narvik, Ballangen og Tysfjord – havner på henholdsvis 247., 355. og 420. plass blant landets kommuner. Tysfjord er landets tredje mest lukkede kommune, med bare Ibestad og Kautokeino bak seg. På indeksen scorer kommunene 12, 8 og 1 – en indeks som er sammensatt av flere parametere, blant annet hvor lang tid det tok å behandle et innsynskrav og hva som ble resultatet.

HER KAN DU LESE HELE ÅPENHETSINDEKSEN FRA PRESSENS OFFENTLIGHETSUTVALG

Utvalget ba om innsyn i rådmannens arbeidsavtale, en avtale ingen kommuner kan nekte innsyn i. Loven slår fast at innsynskrav skal besvares innen tre dager. Går det mer enn åtte dager, anses kravet som avvist. Og i dette tilfellet finnes det altså ingen grunn til å avvise dette konkrete innsynskravet.

Både Narvik og Tysfjord brukte mer enn åtte dager på å besvare innsynskravet, og får altså stryk av utvalget. Ballangen brukte forbilledlige én dag, men mangler informasjon om offentlighetsloven og retten til innsyn på sine hjemmesider. Bare Narvik får poeng for å ha dette på plass. Det er også bare Narvik som har informasjon om kommunens ansatte og politikere på sine hjemmesider.

Samtidig som det er skuffende å se hvor langt nede på listene våre kommuner havner, er det ikke overraskende lesning for oss som jobber med kommunene og hver dag er avhengig av at det er åpenhet rundt saker, møter og dokumenter som ved lov skal være offentlige. Som regel er det å be om innsyn i dokumenter i våre kommuner forbundet med lang ventetid, gjentatte purringer og ofte – når vi får avslag – mangelfull begrunnelse eller avslag på helt feil grunnlag.

Jeg har jobbet i aviser andre steder i landet, og må innrømme at det har overrasket meg hvordan offentlighet praktiseres i enkelte tilfeller i Narvik kommune. En rekke dokumenter som både bør og skal være offentlige, er blitt unntatt offentlighet. Og i neste omgang nektet innsyn i.

Hvorfor er det viktig med åpenhet? Hvorfor må pressen absolutt ha innsyn i dokumenter kommunen mener ingen bør se? Mange vil nok hevde at pressen bare er nysgjerrig, leter etter sensasjoner eller kanskje til og med er ute etter å henge ut noen. Jeg er faktisk blitt møtt med en slik holdning i kommunene ved et par anledninger. Det er selvsagt ikke tilfelle, og i ganske mange saker der vi ber om innsyn i dokumenter, ender det med at vi ikke skriver noen artikkel. Fordi det viser seg at saken ikke er relevant i en større sammenheng.

Men det er pressens oppgave og ansvar å følge med på det kommunene og det offentlige foretar seg. Og det er kommunen og det offentliges oppgave og ansvar å sørge for åpenhet rundt det våre folkevalgte foretar seg, og hvordan dine og mine penger brukes. Åpenhet skaper tillit, og kommunene er avhengig av tillit hos folket for at demokratiet skal fungere. Det hviler med andre ord et stort demokratisk ansvar på dem som forvalter denne åpenheten. Mens noe får godkjent, gir Pressens offentlighetsutvalg våre kommuner stryk på mye. Når tre kommuner nå skal bli én, blir det ekstra viktig med åpenhet rundt hvordan de tre kommunene jobber i dag, og ikke minst rundt prosessen med selve sammenslåingen.

Det er ikke mye som skal til, og jeg kan ikke forestille meg at verken Narvik, Ballangen eller Tysfjord er fornøyd med å havne blant de dårligste i landet på åpenhet. Dette må snus, og kommunene må etterstrebe mer åpenhet og mer offentlighet. Det vil alle være tjent med.

God helg!

Åpenhetsindeksen

I Åpenhetsindeksen kan man få inntil 30 poeng. Dette er poengene våre kommuner har fått (plassering blant landets kommuner i parentes):

Narvik: 12 (247)

Ballangen: 8 (355)

Tysfjord: 1 (420)

Evenes: 14 (172)

Tjeldsund: 8 (355)

Skånland: 12 (247)

Bardu: 14 (172)

Gratangen: 14 (172)

Lavangen: 3 (413)

Salangen: 5 (398)

Harstad: 18,5 (46)

Bodø: 20 (19)

Tromsø: 19,5 (28)

Kommentarer til denne saken