Hva er problemet?

UTFORDRINGER: Det er uten tvil utfordringer på Narvik ungdomsskole, der Framnes og Parken ungdomsskoler er slått sammen, men hva er problemet? Til nå har flere problemstillinger boblet opp til overflaten, men ingen vil sette fingeren på hva som gjør at lærere er sykmeldt og FAU er bekymret for elevenes ve og vel.

UTFORDRINGER: Det er uten tvil utfordringer på Narvik ungdomsskole, der Framnes og Parken ungdomsskoler er slått sammen, men hva er problemet? Til nå har flere problemstillinger boblet opp til overflaten, men ingen vil sette fingeren på hva som gjør at lærere er sykmeldt og FAU er bekymret for elevenes ve og vel.

Var tilsynsrapporten fra Fylkesmannen dråpen som fikk det til å renne over, eller brukes rapporten til å blåse opp andre problemer?

DEL

LederDet er ikke lett å bli klok på hva som faktisk skjer på Narvik ungdomsskole. I november gjennomførte Fylkesmannen i Nordland et tilsyn på den nye ungdomsskolen, sammenslått av Framnes og Parken ungdomsskoler. Tilsynet avdekket at det ikke finnes gode nok rutiner for å fange opp om elevene har et godt og trygt skolemiljø, gode nok rutiner for å lage tiltak og oppfølgingsplaner når elever ikke har det bra og til slutt at foreldre og utvalg ikke informeres om det som skjer på skolen.

De ulike regelbruddene er i seg selv ikke vanskelige å løse. Da rapporten fra Fylkesmannen ble offentliggjort var allerede noen av tiltakene lukket. Vi forventer at resten av regelbruddene er rettet opp i av skoleeier Narvik kommune nå når fristen er gått ut. Det handler om å si at «sånn her er det fra nå av, dette er det dere som lærere har å forholde dere til». Det er ledelse i praksis, og noe som egentlig burde vært på plass allerede i januar 2018 da skolene ble slått sammen.

Når det likevel ikke har kommet på plass, ett år etter at skolene ble slått sammen, er det lett å tenke at det henger sammen med at regelbruddene var vanskelig å få øye på blant alle de andre problemene som måtte tas tak i. I tilsynsrapporten beskrives det hva elevrådet og skolemiljøutvalget har jobbet med. De store sakene her handler om skolebygg og inneklima, naturlig nok. Én skole skal huse to. Et midlertidig modulbygg er satt opp for å gi nok plass, men skolene mangler sosiale arenaer der elevene kan få avveksling fra klasseromsmiljøet. Til tross for fokuset: Fint lite er gjort for å gjøre noe med problemet til nå.

LES OGSÅ:

Men tilsynsrapporten peker på at det er møtet mellom to kulturer som kan være det egentlige problemet. Og det er grunn til å spørre: Hva har egentlig skjedd på arbeidsplassen Narvik ungdomsskole når ansatte fra to administrasjoner skal bli én? Eller er det mer riktig å spørre «hva har ikke skjedd?». Det er ikke vanskelig å forestille seg at det blir usikkerhet og diskusjoner når to arbeidsplasser skal slås sammen til én. Men hvor dypt stikker egentlig dette kulturproblemet? Og på hvilken måte går det ut over de ansatte?

LES OGSÅ:

Fremover har snakket med flere ansatte på skolen, uten at noen avdekker det de føler er det egentlig problemet. FAU sier de vil til bunns i saken, og frykter at problemene på Narvik ungdomsskole skal gå ut over elevene – spesielt avgangselevene. De har levert en prioritert kravliste med tiltak de mener kommunen må ta tak i på skolen, men vil ikke si mer om hva listen inneholder. Tillitsvalgt Ørjan Pleym erkjenner at «samarbeidet opp mot ledelsen har ikke vært godt nok», og peker på forsterket ledelse som ett tiltak som bør vurderes på skolen.

Ulike aktører peker på ulike problemer, men ingen klarer å sette fingeren på det ene problemet - det stedet der skoen faktisk trykker. Da blir spørsmålet: Er tilsynsrapporten det som fikk bobla til å sprekke? Har rapporten egentlig avdekket problemer ved skolen som går dypere enn det selv de ansatte på skolen klarer å beskrive? Fordi problemene er vanskelig å få tak på, men likevel i sum så store at det går ut over arbeidsmiljøet på skolen. Eller brukes tilsynsrapporten av noen av aktørene til å blåse problemet med to kulturer opp til å bli større enn det er?

Tilsynsleder Eirik Arntsen hos Fylkesmannen peker på at skolen ikke har klart å forene de to kulturene: «De er to veldig forskjellige skoler og har hatt deres egne rutiner og har ikke klart å få samlet disse», sier Arntsen, og legger til at han hadde forventet at skolen var kommet lenger i arbeidet med å få samlet seg nå, ett år etter.

Jeg tror imidlertid ett år er for kort. Det er tross alt to skoler som skal fusjoneres, og en slik prosess er krevende - uansett hvilken type arbeidsplass det er snakk om. Det Narvik ungdomsskole trenger nå er tid, ikke pålegg. Tid til å få to kulturer, to grupper med ansatte, til å forenes om én måte å jobbe på. Så er det samtidig viktig å legge best mulig til rette for at man skal komme gjennom en krevende periode for skolen. Tillitsvalgt Pleym foreslår å forsterke ledelsen. Assisterende rådmann Lars Normann Andersen foreslår å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse. Begge tiltak er viktige og riktige slik situasjonen er nå. Ledelsesleddet må styrkes, det må være flere til å lede gjennom det skolen står i. Og en undersøkelse vil kanskje avdekke hvor skoen trykker.

Uansett bør ikke skolens problemer handle om de voksne. Om ledelsen eller lærerne. Dette må handle om elevene, og utfordringene på skolen må ikke gå ut over barna våre. Det må ryddes opp, fokuset må holdes på det som er den egentlige oppgaven: Gi ungdommene i Narvik et best mulig utgangspunkt før videre utdanning og arbeid.

God helg!

LES OGSÅ:


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags